Migamo vse leto. Najbolj smo glasni med 16. in 22. septembrom. Enkrat na leto združimo moči in na glas pozovemo k spremembi potovalnih navad. Letos pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno.

ZAKAJ JE PROMET TAK PROBLEM?

Pogosto slišimo, da sodoben slog življenja ni trajnosten. Izraz pomeni, da svoje potrebe zadovoljujemo na načine, ki dobesedno ogrožajo našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. To še zlasti velja za promet, ki je eden glavnih virov onesnaževanja zraka, vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je tako rekoč življenjskega pomena.

TRAJNOSTNA MOBILNOST

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.

Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

AKTIVNO V VRTEC ALI ŠOLO

Z aktivnostjo Aktivno v vrtec in šolo želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in šoli in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca in šole. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

AKTIVNA MOBILNOST NAM LAHKO POMAGA, DA LAŽE DOSEŽEMO PRIPOROČILA ZA TELESNO DEJAVNOST ZA OHRANJANJE ZDRAVJA.

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCU RINGARAJA IN OŠ DOBREPOLJE

Cestni motoriziran promet v Sloveniji narašča, negativne posledice tega pa posredno ali neposredno plačujemo mi vsi: s svojim denarjem, s svojim zdravjem ali celo z življenjem. Vse bolj onesnažujemo okolje in s tem zmanjšujemo kakovost svojega bivanja. V svetu, kjer je mobilnost vse bolj pomembna, živijo tudi naši otroci. In ker predstavlja promet enega od večjih izzivov sedanjih in prihodnjih generacij, je pomembno, da otroke naučimo pravilne izbire prevoza. Varnost otrok v prometu je na prvem mestu, a tudi skrb za okolje in zdravje ne smeta zaostajati, saj naše ne trajnostne navade v prometu močno vplivajo na zdravje in življenjski prostor otrok.

Ker dajemo prednost osebnemu prevozu, se otroški vrvež  umika avtomobilom, ki bodo kmalu zaparkirali še zadnji košček zelenice. To pa predstavlja nevarnost za tiste, ki se po opravkih, v vrtce, šole odpravijo peš ali s kolesom.

Dejstvo, da avtomobili krojijo naša življenja, je potrebno pričeti spreminjati:  otroke moramo naučiti, da lahko skupaj z učitelji, vzgojitelji in s starši spreminjamo trende v prometu.

PROMETNA VARNOST IN OTROCI

S prometno vzgojo pričnemo že od rojstva otroka dalje ter nadaljujemo do konca življenja, ko izobražujemo različne udeležence v prometu.

 • Ne smemo pozabiti, da otroci:
 • Nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne.
  • Dobro slišijo, vendar ne vedo natančno, iz katere smeri slišijo vozilo.
  • Ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj.
  • Ne razlikujejo dobro pojmov npr. levo, desno.
  • Ne zmorejo dolgotrajne koncentracije.
  • Njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih kaj zmoti (hitro lahko pozabijo, ali so videli vozilo, ki se približuje).
  • Ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil, kot je npr. pravilo,  kako prečkamo cesto,
  • Zaradi razvoja mišljenja otroci pogosto mislijo, da jih voznik vidi, če  oni sami vidijo avto, ki se približuje, vendar to velikokrat ni res.

Izkoristite prosti čas z otrokom in ga dodatno pripravite na samostojno sodelovanje v prometu. Vzemite si čas in mu razložite pravila varnega ravnanja  v prometu, mu jih pokažite v prometu in jih vadite z njim. Vsakič znova ga  pohvalite za previdno in varno ravnanje, ter opozorite ob nepravilnem.

ZAKAJ V VRTEC ALI ŠOLO AKTIVNO – PEŠ, S KOLESOM, SKIROJEM, AVTOBUSOM?

 • Samostojen otrok je ponos vsakega starša.
 • Otroci, ki se gibljejo, so bolj uspešni.
 • Pot v vrtec ali šolo je lahko zabavna in sproščujoča.
 • S hojo in kolesarjenjem zmanjšujemo prometnih pritisk v okolici vrtca in šole, izboljšujemo prometno varnost otrok in manj onesnažujemo okolje.

Vabljeni, da se nam pridružite pri trajnostni mobilnosti, da skupaj ustvarjamo boljši jutri.

UČITELJI OŠ DOBREPOLJE, PŠ KOMPOLJE, PŠ STRUGE IN VZGOJITELJI VRTCA RINGARAJA

Dostopnost