ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT

 

Ideje in naloge učenci izvajajo s pomočjo razrednika. Razredne skupnosti imajo svojega predstavnika v šolski skupnosti. Delo šolske skupnosti vodi pomočnik ravnatelja Tone Steklasa. Predstavnike oddelčnih skupnosti vabi dvakrat letno na sestanke, kjer se pogovarjajo o delu na šoli, o problemih učencev in njihovih predlogih za boljše delo. V primeru aktualne problematike se na pobudo učencev šolska skupnost lahko sestane tudi večkrat.

Učenci se v razredni skupnosti vsako leto pogovarjajo tudi o temi, ki je izbrana za šolski parlament. Izberejo predstavnike za šolski parlament, na katerem izmenjajo mnenja o določeni temi in izberejo predstavnika za regijski posvet.

Tema šolskih parlamentov v šolskem letu 2013/2014 je: Razmere v družbi.

Mentor šolskega parlamenta je psihologinja Darja Macuh Miščič.

Naslov:
Osnovna šola Dobrepolje
Videm 80
1312 Videm Dobrepolje
Telefon:
01 780 721 0 (tajništvo)
Fax:
01 780 721 0
E-poštni naslov:
o-dobrepolje.lj@guest.arnes.si