V ŠOLO                                           OŠ VIDEM                   AVTOBUS

Odhod ob uri relacija razred  št. učencev

7.00

7.03

7.05

ZDENSKA VAS

CESTA

PREDSTRUGE

6., 7., 8., 9.

6., 7., 8., 9.

6., 7., 8., 9.

 11

18

10

Skupaj  39

7.13

7.16

7.19

7.21

PODGORA

BREZJE

KOMPOLJE

BRUHANJA VAS

3., 5., 6., 9.

5.,

2., 6., 7.,  8., 9.

2., 4., 5., 6., 8., 9.

   4

1

30

13

Skupaj   48

7.28

7.31

ZAGORICA

PODGORICA

 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

2., 6., 9.

  25

3

Skupaj   28

7.38 PODPEČ 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

 

Skupaj  21

7.46

7.52

7.57

 

CESTA

PONIKVE

PREDSTRUGE

2., 3., 4., 5.

2,  3., 4., 5., 7., 8., 9.

2.,  3.,  4., 5.

 

 8

28

14

Skupaj   50

8.00

8.08

 

HOČEVJE

ZDENSKA VAS

 

2., 3., 4, 5., 8.

2., 3., 4., 5.,

 

    8

13

 

Skupaj    21

 

V ŠOLO                                         OŠ VIDEM                    KOMBI- Strah

Odhod ob uri relacija razred  št. učencev

 

7.32

 RAPLJEVO -VIDEM

PODGORA

 

9. (OŠ Brinje)

1.

 

1

1

Skupaj  2

7.42

7.49

VIDEMSKI HRIB

MALA VAS

2., 3., 4., 5.,

3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,

4

12

 

Skupaj 16

7.58

 

ZAGORICA

 

1.

 

 

1

 

 

Skupaj 1

   

 

VEROUK                                                                                    KOMBI- Strah

Odhod ob uri relacija razred  št. učencev

8.20

 

ŽUPNIŠČE – OŠ

1.

2. a

2. b

 

22

15

16

 

 

 

 

 

 

Šolski kombi opravlja naslednje prevoze:

  • iz Hočevja, Ponikev in Podpeči pa med 6.50 in 7.25, učence predmetne stopnje, ki imajo preduro,
  • ob 7.37 pelje učence na OŠ Brinje. Razpored je v samostojnem dokumentu na spletni strani.

 

 

 

 

IZ ŠOLE                                          OŠ VIDEM                          AVTOBUS

Odhod ob uri relacija razred št. učencev

12.50

12.50

12.55

12.58

 

 

KOMPOLJE,

BRUHANJA VAS

PŠ KOMPOLJE – BREZJE

PB KOMPOLJE – VIDEM

 

6., 7., 8., 9.

2., 5., 6.

5.

1,.2, 3., 4.,5.

 

 11

5

1

11

Skupaj

 

13.05

 

ZDENSKA VAS

CESTA

PREDSTRUGE

PONIKVE

 

3.,  5.,6.

3., 4., 5., 6.

2., 4., 5., 6.

3., 6.

 

1

10

6

7

Skupaj   25

13.40 ZAGORICA, PODGORICA  3., 4.,5., 6., 7., 8., 9. Skupaj   19
13.40 PODPEČ  3., 6., 7., 8., 9. Skupaj   11

14.00

 

PODGORA

BREZJE

KOMPOLJE

BRUHANJA VAS

 

6., 9.

5.

6., 7., 8., 9.

7., 9.

 

   2

1

18

3

Skupaj   24

14.10

 

ZDENSKA VAS

CESTA

PREDSTRUGE

PONIKVE

7., 8., 9.

7., 8., 9.

7., 8., 9.

7., 8.

   9

12

8

11

Skupaj   40

 

                                                            

                                                    OŠ VIDEM

                                                                                  

IZ ŠOLE                   po 7. šol. uri                                              AVTOBUS

Odhod ob 14.30 relacije

Št. km.

v obe smeri oz. cela relacija

14.30 ZAGORICA, PODPEČ 7.1 km
PODGORA, BREZJE, KOMPOLJE, BRUHANJA VAS

 

10 km

ZDENSKA VAS, CESTA, PREDSTRUGE

PONIKVE

 

15,7 km

SKUPAJ     do 30 učencev ; PONEDELJEK,  TOREK, SREDA, ČETRTEK, PETEK

 

 

 

IZ ŠOLE                                     OŠ VIDEM                   KOMBI – Strah

Odhod ob uri relacija razred  št. učencev

14.30

 

MALA VAS

HOČEVJE

 

3., 4., 6., 7., 8., 9.

4., 5., 8.

 

 

11

3

 

Skupaj  14

 

 

Šolski kombi opravlja naslednji prevoz:

  • ob 12.50 iz šole Videm v Podpeč in Bruhanjo vas  učence prvega razreda ter učence za Videmski hrib.

 

 

V ŠOLO                                           PŠ STRUGE                 KOMBI          

Odhod ob uri relacija razred  št. učencev

6.50

 

TISOVEC

ČETEŽ

POTISKAVEC

KOLENČA VAS

TRŽIČ

9.

4., 5., 6., 7., 9.

2., 3.

1.

1., 4.

1

9

2

1

2

Skupaj    15

7. 10

 

 

PODTABOR

RAPLJEVO

PRI CERKVI

2.

1., 2., 4., 5., 6., 7.

3.

1

7

1

Skupaj   9

 

 

IZ ŠOLE                                             PŠ STRUGE                                             KOMBI

Odhod ob uri relacija                                      DAN

12.10 hišnik

 

 

 

13.00 Strah

 

13.20 hišnik

13.50 Strah

 

PRI CERKVI, PAKA, PODTABOR, RAPLJEVO, TRŽIČ, KOLENČA VAS, POTISKAVEC, ČETEŽ, PB VIDEM

PODTABOR, RAPLJEVO, POTISKAVEC, ČETEŽ

PB VIDEM

RAPLJEVO, ČETEŽ, TISOVEC

1., 2

 

 

 

3, 4, 5

 

 

6, 7, 8

PONEDELJEK

 

 

 

13.20 hišnik

13.00 Strah        

 

 

 

13.50 Strah

PB VIDEM

PRI CERKVI, PAKA,  PODTABOR, RAPLJEVO, TRŽIČ, KOLENČA VAS, POTISKAVEC, ČETEŽ

ČETEŽ

RAPLJEVO, ČETEŽ

 

 

1,2,3,4,5, šport fantje

Šport punce

Izbirni šport

TOREK

12.10 Strah

 

 

13.00 Strah

 

 13.20 hišnik  

kdor ni pri zboru

 

 

kdor je pri zboru, 8

 

PB VIDEM

kdor ni pri zboru

 

kdor je pri zboru, 8

SREDA

12.10 hišnik

 

    

  

13.00 Strah

       

13.50 Strah 

 

 PRI CERKVI, PAKA, PODTABOR, RAPLJEVO, TRŽIČ, KOLENČA VAS, POTISKAVEC, ČETEŽ, PB VIDEM

RAPLJEVO, ČETEŽ

 

RAPLJEVO, ČETEŽ

 

1., 2., 3., 4., 5

 

 

1., 2., 3., 4., 5., 7., 8

 

7., 8

 

ČETRTEK

 

 

Dostopnost