Šolski sklad

Poziv – za šolski sklad 

vabi k sodelovanju družbeno odgovorna podjetja, ki bi s svojimi prispevki želela pomagati učencem in varovancem iz socialno šibkih družin in nadarjenim učencem.

Ime sklada je: Šolski sklad JVIZ OŠ DOBREPOLJE.

Sedež sklada je: JVIZ OŠ DOBREPOLJE, Videm 80, 1312 Videm – Dobrepolje

Tel: (01) 7807-210, Fax: 7807-210

E-mail: sklad.os-dobrepolje@guest.arnes.si

Številka podračuna sklada: 012206030648665

Sklic za nakazilo za matično šolo: 299999
Sklic za nakazilo za vrtec Ringaraja: 299998
Sklic za nakazilo za PŠ Struge: 299997
Sklic za nakazilo za PŠ Kompolje: 299996

DEJAVNOST SKLADA je pridobivanje sredstev iz:
•       prispevkov staršev,
•       prispevkov občanov,
•       donacij,
•       zapuščin in
•       iz drugih virov.

NAMEN SKLADA:

  • pomoč socialno šibkim učencem,
  • raziskovalna dejavnost na šoli,
  • pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in
  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, lutkovne in gledališke predstave, okrogle mize, …), da bi bile le-te dostopne čim večjemu številu učencev,
  • nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, različna igrala, avdio-video oprema).
  • zviševanje standarda pouka in podobno.

Dokumenti povezani z delovanjem šolskega sklada:

Prošnja za donatorstvo

Pravila o delovanju šolskega sklada

Merila in kriteriji za razeljevanje sredstev

ZAPISNIKI

POROČILA O DELOVANJU ŠOSKEGA SKLADA

LETNI PLAN DELA S FINANČNIM NAČRTOM

SEZNAM DONATORJEV ŠOLSKEGA SKLADA JVIZ OŠ DOBREPOLJE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST LETO 2016

Anton Meglen s.p.
BMR TRADE d.o.o.
Brezovar Beti s.p.
David Jakopič s.p.
Evromojster d.o.o.
Francelj Štefka s.p.
Grandovec Anton s.p.
Hegler Ivan s.p.
Janez Gačnik s.p.
Jože Blatnik s.p.
Kužnik Roman s.p.
Lohkar Janez s.p.
Marjan Strnad s.p.
MIX d.o.o.
MUC TRADE d.o.o.
Prepovedan sad, d.o.o.
Priba okna d.o.o.
Pugelj Gabrijel s.p.
RAPRO, d.o.o.
Rok Pelc s.p.
Tina Pozinek Koštomaj s.p.
Tone Blatnik s.p.
Trgojan d.o.o.
Vidic Srečko s.p.
Vincencij Erčulj s.p.
Žaga Pogorelc d.o.o.
Žaga Pogorelc, Igor Pogorelc s.p.

Dobrodošli so vsakršni finančni prispevki, s katerim boste pomagali socialno šibkejšim otrokom in vzpodbujanju nadarjenih učencev.

Dostopnost