Zdravstveno in zobozdravstveno varstvo

Šola skupaj s starši in okoljem skuša zagotoviti učencem zdrav in normalen psihofizični razvoj ob pomoči zdravstvene službe:

 • sistematični zdravstveni pregledi za učence 1., 3., 5. in 7. razreda;
 • sistematični zobozdravstveni pregledi za vse učence 1., 3., 5., 7. in 9. razreda devetletke v šolski zobni ambulanti. Preventivne preglede izvajajo tudi pri otrocih iz vrtca, ki so stari pet let;
 • preventivni pregledi bodo vsak drugi petek, od 8.30 do 13. ure, zobna kurativa pa bo v ponedeljek od 8.30 do 19.30 ure in sredo od 8. 30 do 14. ure;
 • splošni zdravstveni pregledi za učence 3. razredov, katerih zdravje je bolj šibko, pred odhodom v poletno šolo;
 • pregledi in cepljenje po razporedu zdravstvene službe (rdečke, TBC);
 • seznanjanje staršev učenk 6. razreda o možnosti cepljenja proti raku na materičnem vratu;
 • timsko delo – vstop v šolo, poklicna orientacija, neuspeh, motnje vedenja;
 • projekt UMIVAJMO SI ZOBE.

Zdravstvenemu varstvu bomo dajali poudarek tudi pri naravoslovnih dnevih, roditeljskih sestankih, interesnih in športnih dejavnostih ter pri šolski prehrani za diabetične učence.
Razredniki in ŠSS bodo obveščali starše učencev, za katere menijo, da imajo okvare sluha, vida in drugo.
Šola bo upoštevala zahteve šolske higiene glede prezračevanja razredov, o ustreznosti šolskega pohištva, o čiščenju prostorov in opreme, o nadzorovanju in skrbi za čistost učencev ter o vzdrževanju higiene in varstva šolskega okolja. Izvajali bodo tudi splošne ukrepe (občasno svetovanje učencem o zavarovanju pred nalezljivimi boleznimi itd).
Poudariti moramo zelo dobro sodelovanje z zdravstveno ambulanto na Vidmu.
V primeru nezgode v vrtcu, pri pouku ali v okolici šole ravnamo pri nas po naslednjem postopku:

 • poškodovancu nudimo prvo pomoč ali ga ustrezno zavarujemo pred nadaljnjimi poškodbami,
 • obvestimo zdravstveno ambulanto oz. dežurnega zdravnika in reševalno postajo,
 • določimo učitelja, vzgojitelja ali delavca šole (odraslo osebo) za spremstvo otroka v nadaljnje nudenje zdravniške pomoči,
 • obvestimo starše in jih usmerimo na kraj, kjer se malček, učenec nahaja (bolnišnica, zdravstveni dom, šola …),
 • napišemo natančnejši zapisnik o nezgodi na za to pripravljenem obrazcu,
 • sledimo nadaljnjemu otrokovemu zdravljenju in okrevanju.

Na šoli se bomo potrudili, da takšne nezgode že v naprej preprečimo, vendar … najprej mora na svoj korak paziti vsak sam.

Zobozdravstveno varstvo izvaja: Ljubica Šormaz, dr. dent. med.

 

NAROČANJE

Naročanje poteka osebno ali po telefonu (7807 – 210). Otroke iz Strug, Ponikev in Kompolj naj bi starši vsaj enkrat letno naročili po telefonu. Učenci iz OŠ Videm se lahko naročijo osebno v času pouka. Učenci naj prihajajo k zobozdravnici z zdravstveno kartico. Prosimo, da učenci višjih razredov prihajajo v ambulanto samostojno ob uri, ki jim je bila dana.

 

DELOVNI ČAS

 

Ponedeljek 8.00 – 13.30, 14.00 – 18.00
Sreda 8.00 – 14.00
Petek 8.00 – 12.00

Dostopnost