SIO – 2020

PROGRAM NADALJNJE VZPOSTAVITVE IKT INFRASTRUKTURE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

V okviru projekta je naša šola vzpostavila brezžično omrežje na matični šoli in na podružnici v Kompoljah in v Strugah in obnovila opremo v računalniški učilnici.

Trajanje projekta: od leta 2017 do leta 2020.

Brezžično omrežje ustreza enotnim standardom, je ustrezno zmogljivo za izvajanje dejavnosti šole, načrti pa so narejeni tako, da je pokritost šole čim večja. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva šole pa 37,5 %.

Nakup nove IKT opreme je potekal v letih 2018, 2019 in 2020. Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %, ostala sredstva je zagotovila Občina Dobrepolje.

Več o projektu: Uradna stran projekta SIO-2020.

Dostopnost