Bonton prehranjevanja

Na naši šoli učence spodbujamo h kulturnemu uživanju hrane.

  1. Malico prinašajo dežurni učenci, kjer jo (po potrebi glede na starost učencev) ob pomoči učitelja razdelijo.
  2. Za mizo vedno sedemo s čistimi rokami.
  3. Pri jedi sedimo na celi površini stola, vzravnano in se ne gugamo. Komolcev ne naslanjamo na mizo in si ne podpiramo glave. Noge so na tleh, jih ne spodvijamo pod stol.
  4. Tako kot med poukom tudi med malico ne žvečimo žvečilnih gumijev.
  5. Jemo počasi.
  6. Nove jedi, ki jih ne poznamo vedno vsaj poskusimo.
  7. Pri jedi uporabljamo ustrezen pribor.
  8. Med jedjo ne govorimo in ne motimo sošolcev.
  9. Po končani jedi mize pospravimo za seboj, ločeno zberemo organske odpadke, embalažo in pribor.

Pri šolski malici so prisotni učitelji ali dežurni učitelj, ki učence spodbujajo k pravilnemu in h kulturnemu prehranjevanju. Kosilo je organizirano samopostrežno. Učencem 1. razreda pri postrežbi pomagajo učiteljice. Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo v spremstvu učitelja/ice. Učenci 6. do 9. razreda hodijo na kosilo sami.

Dostopnost