Neobvezni izbirni predmeti

Spoštovani starši in učenci!

V šolskem letu 2022/23 bomo v četrtih, petih in šestih razredih osnovne šole ponudili neobvezne izbirne predmete nemščina, tehnika, računalništvo, umetnost in šport.

Prav tako bomo ponudili nemščino kot neobvezni izbirni predmet za učence sedmih, osmih in devetih razredov, če ti ne obiskujejo nemščine kot obvezni izbirni predmet.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Torej so ti predmeti po končanem pouku, da gredo sošolci lahko domov ali v podaljšano bivanje. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

  • Učenci lahko izberejo nič, eno ali največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov
  • V tem šolskem letu smo imeli eno kombinirano skupino iz 3 razredov (8 oddelkov), kjer so se izvajali različni nivoji nemščine, zato je bilo veliko več ur samostojnega dela učencev.
  • Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku vseh neobveznih izbirnih predmetov bo 28 učencev, ki pa bodo lahko glede na število učencev kombinirani iz 4., 5. in 6. razreda ali 7., 8. in 9. razreda.
  • Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
  • Učenci PŠ Struge in učenci PŠ Kompolje bodo imeli neobvezni izbirni predmet, če bo vsaj 12 prijav na predmet, sicer se jim bo ponudila možnost, da obiskujejo na matični šoli.
  • bodo imeli neobvezni izbirni predmet, če bo vsaj 12 prijav na predmet.
  • V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Prijave na neobvezne predmete bodo odprte na Portalu LoPolis od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022.

Ravnatelj: Ivan Grandovec

Predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2022/2023

        

Dostopnost