Neobvezni izbirni predmeti

Spoštovani starši in učenci!

V šolskem letu 2024/25 bomo v četrtih, petih in šestih razredih osnovne šole ponudili neobvezne izbirne predmete nemščina, tehnika, računalništvo in šport.

Pri pripravi in organizaciji urnika je potrebno upoštevati, da sodijo neobvezni izbirni predmeti v razširjeni program osnovne šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Torej so ti predmeti po končanem pouku, da gredo sošolci lahko domov ali v podaljšano bivanje. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

  • Učenci lahko izberejo nič, eno ali največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov
  • V tem šolskem letu smo imeli eno kombinirano skupino iz večih razredov (8 oddelkov), kjer so se izvajali različni nivoji nemščine, zato je bilo veliko več ur samostojnega dela učencev.
  • Normativ za oblikovanje učnih skupin pri pouku vseh neobveznih izbirnih predmetov bo 28 učencev, ki pa bodo lahko glede na število učencev kombinirani iz 4., 5. in 6. razreda.
  • Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
  • Učenci PŠ Struge in učenci PŠ Kompolje bodo imeli neobvezni izbirni predmet, če bo vsaj 12 prijav na predmet, sicer se jim bo ponudila možnost, da obiskujejo na matični šoli.
  • V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

 

Prijave na neobvezne predmete bodo odprte na Portalu LoPolis od 19. 4. 2024 do 26. 4. 2024.

 

                                                                                                        Ravnatelj: Ivan Grandovec

 

Dostopnost