Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Vzgojno-izobraževalno delo se bo predvidoma pričelo v šoli v ponedeljek, 18. 5. 2020, za učence 1., 2. in 3. razreda, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Pošiljamo vam tudi ta dokument, s katerim se pred odločitvijo o morebitnem neobiskovanju pouka seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 14.00 razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov pošljete prijavnico, v kateri označite:

 • vključitev otroka v vzgojno-izobraževalno delo na šoli (v šolo se vključijo le zdravi otroci, kar boste potrdili tudi s podpisano Izjavo)
 • jutranje varstvo (samo za 1. razred – na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka)
 • podaljšano bivanje (1., 2. in 3. razred – izvajali ga bomo do 17.00)
 • prihod v šolo/odhod domov (1., 2., 3. razred)

Glede prevoza v šolo/domov sporočamo, da NIJZ priporoča peš hojo ali individualni prevoz učencev s strani staršev, kjer ne pride do združevanja učencev. Zavedamo se, da vsi starši take oblike prihajanja v šolo/iz šole ne morete zagotoviti, zato bo občina organizirala šolski prevoz, vendar moramo tudi tu, zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov, vedeti, koliko otrok bo koristilo šolski prevoz.

 • šolska prehrana

Šola bo za vašega otroka pripravljala dopoldansko malico in kosilo, če se boste za kosilo odločili. Učenci, ki bodo v podaljšanem bivanju, morajo imeti kosilo. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti. Vse informacije bodo tudi na spletni strani šole.

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

 1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
 4. Učencem 1., 2., 3. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.
 5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 6. Letna šola v naravi za 2. in 3. razred, se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla. Prav tako ne bo plavalnega tečaja za učence 1. razreda.
 7. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Zahvaljujem se vam za pomoč in sodelovanje.

Videm, 10. 5. 2020                                                                           Ivan Grandovec, ravnatelj

Priloge:

Dostopnost