Zaradi izrednih pogojev lahko mentorji prilagodimo izvajanje Bralne značke. Zaradi zaprtosti šolske knjižnice lahko preberete 4 sebi primerne knjige izposojene iz knjižnice Dobrepolje. Med 4 sebi primernimi izposojenimi knjigami je lahko tudi 1 poljudnoznanstvena knjiga. Namesto 1 knjige lahko rešite Slovenski knjižnično-muzejski Megakviz, ki je posvečen 60. letnici Bralne značke in ga dobite na povezavi http://www.megakviz.si/novice.

Učenci si lahko izposodijo knjige tudi s pomočjo Biblosa, če imajo Biblos urejen. ČlanariNe v splošnih knjižnicah za otroke in mlade do 18 leta ni. Ko učenec knjigo prebere, mi pošlje po e-pošti kratek povzetek knjige (obnovo vsaj v 10 stavkih) in vsaj v 1 stavku, zakaj bi knjigo priporočal tudi ostalim bralcem, da bi jo prebrali. Pri poljudnoznanstvenih knjigah mi napiše, kaj se je iz te knjige naučil. Za Bralno značko ne morete prebrati knjig, ki ste jih že prebrali za domače branje ali za Cankarjevo tekmovanje. Moj e-naslov je: matej.kalan2@guest.arnes.si . Za različna vprašanja, tudi če imate težavo z Bralno značko, sem dosegljiv na svojem e-naslovu.

Članek je zapisal Matej Kalan, mentor Bralne značke.

Dostopnost