Na OŠ Dobrepolje smo 21. septembra 2019 organizirali delavnico Modro-bele tekstilije v trajanju dveh šolskih ur za učence in učenke 8. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje 2. Po uvodnem predavanju o zgodovini in uporabnosti tehnik okraševanja modro-belih tekstilij z rezerviranjem površine na različne načine je sledila kreativna delavnica. Priprava na delavnico je potekala že 14. septembra. Učenci in učenke so narisali osnutke vzorcev na papir, jih nato prekrili z bombažnim platnom in po osnutkih narisali vzorce na blago s čopičem in tiskarsko rezervo. Na kreativni delavnici so učenci tekstilije okraševali na tri načine:

– blago z nanešeno tiskarsko rezervo so barvali z indigom;

– blago so prepojili z mešanico fotosenzibilnih kemikalij za cianotipijo, okrasili z rastlinami ter izpostavili UV svetlobi;

– blago so rezervirali s prevezovanjem in spenjanjem ter barvali z indigom (japonska tehnika šibori).

Tekstilna kulturna in tehniška tradicija sta zelo pomembni za družbeni in gospodarski razvoj. Preučevanje zgodovine in ohranjanje dediščine krepita zavest in pripadnost, hkrati pa strokovno podprte sodobne interpretacije tradicionalnih tehnik gradijo most med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.

Delavnica je bila organizirana v okviru projektnega dela z negospodarskim in neprofitnim sektorjem študentskega inovativnega projekta za družbeno korist v letih 2016–2020 (ŠIPK) za študijsko leto 2017/2018 z naslovom Platnarstvo, nogavičarstvo in modrotiskarstvo na Tržiškem v sodobni preobleki (MOPLET). V projektu poleg študentov, mentorjev in sodelavcev Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sodelujeta Tržiški muzej in Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Svetlana Jakimovska Rodić

Dostopnost