Dne 24. 4. 2022 je v Sloveniji potekal že 2. slovenski dan brez zavržene hrane.

Na naši šoli smo v okviru eko projekta Hrana ni za tjavendan ta dogodek obeležili v petek, dne 22. 4. 2022. Pokrovitelji tega dogodka so Ekošola, Lidl Slovenije ter mnogi drugi.

Slovenski dan brez zavržene hrane je pobuda, s pomočjo katere si poleg širše javnosti tudi izobraževalne ustanove prizadevamo preprečevati nastajanje odpadne in zavržene hrane pri malici in kosilu, spodbujati ponovno uporabo užitne hrane ter to znanje predajati našim učencem.

Svet zaradi zavržene hrane trpi finančne in etične posledice in plačuje visoko okoljsko ceno. Zavržena hrana izjemno negativno vpliva na naše okolje, saj z razgradnjo organskih odpadkov nastaja toplogredni plin metan, ki v primerjavi z ogljikovim dioksidom še intenzivneje vpliva na globalno segrevanje.

Na naši šoli so se v okviru pobude 2. slovenskega dne brez zavržene hrane izvajale dejavnosti usmerjene k ozaveščanju šolske populacije v smeri razvijanja odgovornega odnosa do hrane – izdelava in razstava tematski plakatov in oglasov v ekokotičku jedilnice, tematske razredne ure po razredih s strani razrednikov, spodbujanje učencev k zmanjševanju zavržene hrane v času malice in kosil, merjenje količine zavržene hrane v času malice, sodelovanje učencev eko krožka na natečaju izdelave videoposnetka kot oglasa na dano tematiko, objava vsebine pobude na spletni strani šole itd.

Opazno je, da se otroci zelo hitro učijo kaj je prav, kaj ne in kaj je potrebno spremeniti. Zavedajo se, da je potrebno na našem planetu še marsikaj spremeniti v njegovo dobrobit. Ena izmed teh težav s katero se soočajo trenutno vse generacije, tudi mladi, je problematika zavržene hrane in odnosa do hrane. Na tem področju je potrebno še naprej izvajati tovrstno ozaveščanje populacije ter teorijo podkrepiti v vsakdanji praksi odgovornega ravnanja s hrano.

»Človek, najprej iskreno spoštuj sebe, da boš nato lahko iskreno spoštoval svojo naravo in svoj planet Zemljo.«

Metka Laharnar, mentorica eko projekta Hrana ni za tjavendan na OŠ Dobrepolje

Dostopnost