Tudi v letošnjem šolskem letu 2018/2019 smo si v vrtcu Ringaraja želeli, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjig.

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno.

Zaradi široke naravnanosti nam projekt ekobranje za ekoživljenje nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok in staršev k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja.

Vzgojiteljice posameznih skupin smo skupaj s knjižničarko glede na starost otrok presodile, kako so se otroci zmožni seznaniti s skrbjo za naravo.

Po pogovoru o tematiki, ki so jo doma s starši  spoznali s pomočjo knjig, so družine na izbrano temo poustvarjale iz eko materialov (zamaški, plastenke, škatle, reklamni papir) in iz tega naredili kaj ponovno uporabnega.

Uspešen zaključek projekta pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, razstava izdelkov na razpisano tematiko okoljske problematike).

Razstava eko izdelkov, katere so izdelali starši in otroci skupine Medvedkov je na ogled v krajevni knjižnici.

Tanja Tegel dipl. vzg., vodja projekta

Dostopnost