Od leta 2001 dalje vsako leto 26. septembra v Sloveniji praznujemo evropski dan jezikov. To je dan, ko spodbujamo k učenju različnih jezikov in iščemo razlike in povezave med jeziki v Evropi.

Tudi na OŠ Dobrepolje smo se učiteljice odločile, da se bomo skupaj z učenci pri urah angleščine in nemščine pridružili praznovanju z različnimi jezikovnimi dejavnostmi. Učenci so bili aktivni in tako so nastali lepi izdelki.

Pri angleščini v 7. a razredu so učenci iskali pozitivne besede v različnih jezikih ter jih napisali na oblačke in jesenske liste, ki smo jih nalepili na okna. V 7. b razredu smo z učenci oblikovali jezikovno drevo na katerega smo napisali lepe angleške, slovenske, nemške in tudi italijanske besede.

V 8. in 9. razredu pa smo med uro prebrali odlomek iz pravljice Zvezdica Zaspanka v štirih različnih jezikih – slovenščini, angleščini, nemščini in hrvaščini. Učencem je bila najbolj všeč hrvaška verzija Zvezdice Zaspanke. Nato pa smo sestavljali znane angleške pregovore in iskali ustrezne slovenske pregovore. Učenci so pri aktivnostih opazili veliko jezikovno razliko še posebej med slovenščino in angleščino, saj pregovorov ne moremo dobesedno prevesti.

Pri nemščini pa so se učenci v 7. razredu seznanili s pozdravi v različnih evropskih jezikih, v 8. razredu so brali pravljice v treh jezikih in v 9. razredu so učenci poleg slovenskih in angleških pregovorov našli še ustrezne nemške pregovore.

Tudi v 6. b razredu in v 8. in 9. razredu na PŠ Struge so učenci skupaj z učiteljico Jasmino sestavljali angleške pregovore.

Vsi se moramo zavedati bogastva lastne kulture in jo spoštovati, vendar pa moramo biti tudi strpni do ostalih kultur ter znati poiskati raznolikosti in podobnosti.

Helena Erčulj, vodja aktiva

3                                                    2

Dostopnost