Avtorice: Helena Erčulj, prof. ang., Breda Božič,. prof. nem., Urša Štebljaj, prof. ang.

26. septembra praznujemo evropski dan jezikov oziroma raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov.

Zakaj praznujemo evropski dan jezikov? Razlogov je več:

  • da seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost in medkulturno razumevanje;
  • da opozorimo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope;
  • da spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Na ta dan smo na JIVZ OŠ Dobrepolje pri angleščini v 8. razredu povezovali evropske države z zastavami in iskali njihova glavna mesta. V 7. razredu smo zapisali stavek »pogovarjaj se z mano« v več evropskih jezikih. Pri izbirnem predmetu nemščina so se učenci najprej pogovarjali, kaj sploh je evropski dan jezikov. Zelo jim je bilo zanimivo, da se na našem planetu govori približno 6000 jezikov. Približno 400 jih uporablja dvojino. V Evropi obstaja okoli 225 avtohtonih jezikov. Prevladujejo tri jezikovne družine: germanska, romanska in slovanska, kamor sodi tudi slovenščina. Poznamo žive in mrtve jezike, vsak dan pa kateri od jezikov tudi izumre.

Najmanj polovica svetovnega prebivalstva je dvojezična ali večjezična, to pomeni, da ti ljudje govorijo ali razumejo dva ali več jezikov. Po pogovoru so učenci iskali besede v jezikih Evropske unije na temo prijateljstva, šole, sonca in ljubezni.

V sklopu natečaja Jeziki v mojem razredu/šoli so učenci pri dodatnem pouku angleščine pripravili plakat in predstavili vse jezike, ki jih govorijo učenci na naši šoli kot materni jezik ali kot tuji jezik. To so slovenščina, angleščina, ameriška angleščina, nemščina, srbščina, bosanski in ruski jezik. Vsi ti učenci so na plakat napisali nekaj o sebi v svojem jeziku.

Vse izdelke smo z učenci razstavili na oglasno desko pred učilnico angleščine.

Na PŠ Struge so v 6. in 7. razredu poslušali pesem iz risanke Frozen v več jezikih. Nato so učenci v skupinah povezovali sličice zastav, imena držav ter izraze za dober tek v različnih jezikih. Sličice so nato nalepili na plakat in jih obesili v učilnico, kjer običajno malicajo. Učenci pa so si med malico zaželeli dober tek v drugem jeziku.

Učenci so pri dejavnostih spoznali, da so si nekateri jeziki med seboj zelo podobni, skupaj smo iskali podobnosti med jeziki, spoznali so nekaj novih besed in si pri tem pomagali z IKT, kar jim je bilo najzanimivejše.

Ni dvoma, da smo z vsemi naštetimi dejavnostmi dosegli namene evropskega dneva jezikov, ki so:

  • Opozarjanje javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja.
  • Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati.
  • Spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo.

Slike so v galeriji OŠ Dobrepolje, mesec oktober.

Dostopnost