V torek, 29. 5. 2018, smo se udeležili območnega srečanja Ex tempore mladih likovnih ustvarjalcev 2018, ki ga je organiziral JSKD. Na srečanju je sodelovalo 6 šol. Ustvarjali smo v edinstvenem okolju Tabora Cerovo, ki so ga zgradili v 15. stoletju in je edini ohranjen v svoji prvotni obliki ter tudi ustrezno obnovljen.

 Učenci so izdelali in odtisnili grafike na tkanini; te smo razstavili v izbranem prostoru obzidanega tabora.  Učenci so svoje razmišljanje o občutkih varnosti in ogroženosti poskusili oblikovati v vizualno zgodbo. Kaj je varno okolje in kdaj se počutimo ogroženi? Kako se naša občutja odražajo v naših dejanjih? Kako drugačne so naše skrbi danes v primerjavi s preteklostjo objekta, v katerega se nahajamo?

Učenci Gaja Svetec (7. a), Klara Šinkovec (7. a), Lina Novak(7. a),  Mija Hočevar (7. a) in Vid Hekič (9. a) so si  izbrali  svoj prostor znotraj tabora. Učenka  Gaja Svetec je o svoji izkušnji zapisala:

»Učenke 7.razreda in učenec 9. razreda smo na taboru Cerovo ustvarili veliko zanimivih umetnin. Na tkanino za prekrivanje vrtov smo tiskali različne motive, to pa smo potem obesili znotraj obzidja tabora. Upodobili smo različne ptice, ki so bile ujete znotraj bodeče žice. Okoli njih so bil rastline, čez lino obzidja so od zunaj prihajale sulice in noži. S tem smo hoteli prikazati ogroženost v preteklosti ter tudi v današnjih časih. S pomočjo učiteljice nam je to odlično uspelo.«

Delo je bilo zahtevno, a zadovoljstvo ob zaključku je vidno na posnetih fotografijah.

Vodja ex tempora  in mentorica:

Svetlana Jakimovska Rodić

Dostopnost