Fit dan  smo letos v vrtcu Ringaraja  organizirali prvič.  Namenjen je bil  spodbujanju in promociji zdravega načina življenja in predvsem gibanja.

Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se hkrati skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati (Barbara Konda, 2018).

Strokovne delavke vrtca so z novimi pridobljenimi  znanji Fit pedagogike otrokom omogočile in zagotavljale učenje v gibanju,  v povezavi z vsemi področji kurikula ter  z uporabo  fit aktivnih metod dela, ki učečega med učenjem spodbujajo h gibanju. Otrokom je bilo ponujeno  fit jutranje športanje, fit aktivni sprehod, aktivnosti v  fit kotičkih, aktivnosti  na fit igrišču, fit hodniki,  fit gibalne  minute, hitre stimulacije, fit aktivno sedenje.  Pri gibanju je zelo pomembna skrb za  zadostno oskrbo telesa s tekočinami, ki preprečuje dehidracijo. V vrtcu zagotavljamo, da razvijamo oz. spreminjamo vedenjski vzorec pitja vode (hidracija), saj je voda vedno na dosegu roke.  Proces navajanja na pitje vode v obliki vedenjskega vzorca zahteva vztrajnost in doslednost.

Pri izvedbi Fit dneva nam je strokovno podporo nudila avtorica projekta Fit Slovenija Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, ki je fit aktivnosti tudi neposredno spremljala ter vse izvajalke fit dneva pohvalila  za profesionalno izvedene dejavnosti.

Vrtec Ringaraja je vključen v Fit projekt že od šolskega leta 2013/14.   V tem obdobju smo bili vključeni v kolektivno izobraževanje Fit Kobacaj ter v Fit4Kid izobraževanje. Strokovno usposabljanje za Fit4Kid multiplikatorje  sta opravili vzgojiteljici Tatjana Zevnik in Andreja Škulj, ki  FIT pedagogiko na dnevni ravni prenašata na  strokovne delavke vrtca v obliki kolegialnih hospitacij in gibalnih delavnic.

Zahvalila bi se strokovnim delavkam vrtca Ringaraja  za izvedbo  FIT dneva.  Zavedamo se, da je to vzgoja za trajnostni razvoj, otroke spodbuja k napredku, da postajajo bolj izkušeni, čustveno zrelejši, samozavestnejši, sposobnejši, veseli, zadovoljni, razigrani in posledično – ZDRAVI!

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja

                                                        

 

Dostopnost