3

2    2

 

THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION.

»Hrana je potreba, užitek, hrana je stvar osebnega in kulturnega izbora.«

JEJMO SVEŽO IN POLNOVREDNO HRANO

Hrana je odraz naravnih značilnosti določenega območja. Ker so naravne razmere v posameznih delih sveta različne, je tudi hrana, ki tam raste, različna. Temperatura, vlaga in količina sonca se od območja spreminjajo in se menjavajo tudi od sezone do sezone.

 Vendar police v trgovinah so videti precej podobno skozi vse leto, kot da ne bi bilo več sezon, niti razdalje za pridelke. To pomeni, da so ti pridelki prepotovali velike razdalje ali so zrasli v ogrevanih rastlinjakih, kar v obeh primerih vključuje veliko porabo energije. Pridelki so tudi ustrezno obdelani za upočasnitev staranja. V takem primeru lahko izgubijo velik del dragocenih hranil. Zato je pomembno, da uživamo okusno sezonsko hrano. Sezonska hrana je bolj zdrava, okusnejša in podpira lokalno gospodarstvo.

V projektu »ODGOVORNO S HRANO« smo si ekošolarji (Maj, Anže, Iztok, Jan, Rebeka) zastavili naslednja vprašanja:

Kakšen pomen ima lokalno pridelana hrana?

Ali ima Dobrepoljska dolina lokalno oskrbo s kmetijskimi pridelki?

Obiskali smo BIO KMETIJO MAROLT, ki nudi širok izbor ekološko pridelane hrane. Družina nas je prijazno sprejela, g. Aleš Marolt nam je predstavil kmetijo in odgovarjal na zastavljena vprašanja ekošolarjev.

2

Izvedeli smo, da se na kmetiji ukvarjajo s pridelavo bio izdelkov rastlinskega in živalskega izvora. Kmetujejo po ekoloških načelih, v letu 2009 so se vključili v ekološko kontrolo. Izdelki ustrezajo strogim standardom ekološke pridelave, kar potrjuje tudi certifikat Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor. Ekološko kmetijstvo je posebna oblika kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva kmetijo kot celosten, enovit sistem, v smislu TLA – RASTLINE –ŽIVALI – ČLOVEK in skrbi za ravnovesje vseh vključenih elementov. Poseben poudarek daje ohranjanju rodovitnosti tal, z večanjem humusa in z uporabo organskih gnojil. V dobro pripravljenih tleh se razvijejo krepke rastline, ki se ob pomoči koristnih živali lažje upirajo škodljivcem in boleznim.

 Na njihovi kmetiji je glavna dejavnost  pridelave  poljedelstvo. Pridelujejo pšenico, krompir, piro, rž, sojo, ajdo in koruzo. Ukvarjajo se tudi z vzrejo konj, goveda, gosi, koz in kokoši.

4

S projektom bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Poiskali bomo tudi druge ponudnike lokalno pridelane hrane.

Zahvaljujemo se družini Marolt za sprejem, prijetno druženje in sodelovanje.

ZNANJE,  ŽIVLJENJSKE IZKUŠNJE Z DOBRIMI ODNOSI IMAJO MOČ ZA RAZVOJ!

5

MentoricI: Dušica Hočevar in Metka Laharnar

Dostopnost