Pred slovenskim kulturnim praznikom smo v petek, 3. 2. 2023, s šestošolcem (Mohor Stare) in šestošolkami (Iris Hartman, Juša Peček, Maruša Česen, Tjaša Lenarčič) dodatnega pouka slovenščine izvedli kulturni maraton. Premierni nastop smo imeli v Vrtcu Ringaraja, v skupini Račke, kjer so nas prav najmlajši poslušalci že pričakali ob zvokih slovenske himne, zbrani okrog podobe Franceta Prešerna.

Iz Mohorjevega saksofona je zadonela slovenska himna, nakar je Mohor doživeto interpretiral še odlomek o domovini iz Cankarjevega Kurenta, s čimer je nakazal, da je tudi naša dolina tisti drobceni košček domovine, ki ji je Bog »nasul polno prgišče lepote«. O tem, kaj je domovina in kje vse je domovina, je napisal verze domoljub Igor Pirkovič, z milino in ljubeznijo pa sta jih interpretirali Iris in Juša.  

V drugem delu prireditve so deklamatorji iz svojih uporniških najstniških duš razkrili, kako so se jih dotaknili verzi iz ciklusa pesniške zbirke Ferija Lainščka, ki je prav gotovo eden tistih zaslužnih slovenskih literatov, ki nadaljuje Prešernovo literarno izročilo.

V tretjem delu smo se s Prešernovimi deklamacijami spomnili nekaterih njegovih trpkih življenjskih postaj. Dekleta so jih obogatila z dovršenimi glasbenimi točkami: Juša, Iris in Tjaša na flavti, Maruša na violini. Za mentorstvo glasbenih izvedb smo hvaležni Glasbeni šoli Grosuplje, Enoti Dobrepolje.

Prireditev smo ponovili v avli šole za učence in učitelje predmetne stopnje, posebno doživetje pa je bil nastop v domu starejših na Vidmu, kjer so nas varovanci pričakali s pesmijo, ki so se jo naučili prav za to srečanje – o sneženem možu, ki mu streže po življenju toplo sončece. Našo prireditev je dodatno obogatila Maruša Česen s solističnim nastopom pesmi Ferija Lainščka Ne bodi kot drugi. Na koncu so varovanci spontano zapeli še ljudsko pesem Jaz pa grem na zeleno travco. Srečanje smo zaključili obojestransko obogateni. Morda pa smo mi odhajali še bogatejši. Prijetno v nas odzvanjajo spodbudne besede čile devetindevetdesetletne gospe Laure, naj nadaljujemo kulturno udejstvovanje na začrtanih umetnostnih področjih.

Ema Sevšek

Dostopnost