NAMEN NATEČAJA

Namen natečaja je, da najmlajše, njihove starše in vzgojitelje ozavestimo, da so predšolski otroci najbolj ranljiva skupina v prometu. Z natečajem želimo opozoriti na varno pot v vrtec, varnost v prometu, uporabo čelad, otroških sedežev v avtomobilih… pa tudi na varnost med igro, vožnjo s kolesom, rolerji … Otroci naj razmišljajo o sebi kot udeležencu prometa, na kaj morajo biti pozorni, kje se jim zdi, da so še posebej ogroženi.

SODELOVANJE

Natečaj je namenjen vsem predšolskim otrokom v starosti od 3 – 6 let.

Pri likovnih izdelkih:

  • naj otroci ustvarjajo izdelke na temo promet, varnost, otroci v prometu …;
  • so vključene naslednje tehnike: risba, grafika, praskanka, akvarel, tempera, akril, kiparstvo, relief, montaža, fotografija…..

ROK ZA IZDELAVO IZDELKOV

Natečaj poteka do 24. aprila 2015.

NAGRADE

Najlepši likovni izdelki bodo razstavljeni v vrtcu, objavljeni na spletni strani vrtca in nagrajeni s praktičnimi nagradami, ki jih bo prispevala Občina Dobrepolje.

 

Pri izdelavi likovnih del, vam želim veliko ustvarjalnega uspeha.

 Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja

Dostopnost