MEDI MEDO

ZDRAVSTVENA –  ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA in projekt medi medo

Za zdravstveno preventivo bodo v tem šolskem letu poskrbele diplomirane med. sestre ZD Grosuplje. Mesečno  bodo od oktobra 2023 dalje obiskovale oddelke otrok v starosti 2–6.  Pogovarjali se bomo o pomenu umivanja rok, o zdravi prehrani ter strahu pred zdravnikom.

Za zobno preventivo v našem vrtcu  skrbi diplomirana medicinska sestra Sonja Kerin Kos iz ZD Grosuplje. Cilji zobozdravstvene vzgoje so pravočasno in pravilno seznanjati populacije s škodljivostmi, ki ogrožajo ustno zdravje, motivirati posameznika, da bo aktivno sledil sodobni preventivi ter da bo izboljšal lastno ustno zdravje in prenašal znanje na svoje bližnje. Medicinska sestra Sonja Kerin Kos izvaja v vrtcu zobozdravstveno vzgojo za predšolske po dogovoru s posameznimi oddelki.

V mesecu marcu 2024, bomo sodelovali z Društvom študentov medicine s projektom Medi Medo. Na delavnicah bodo študenti skozi igro otrokom predstavili obisk pri zdravniku. Seznanili  jih bodo  z osnovnimi deli in organi človeškega telesa. Skupaj se bodo  postavili  v vlogo zdravnikov in pozdravili njihove igrače. Ker so otroci aktivno vključeni v proces zdravljenja in se ob tem zabavajo, imajo po koncu delavnice bolj pozitivno predstavo o bolnišnicah ter zdravstvenem osebju. Poleg tega je projekt zelo pomemben tudi za  študente medicine, saj je enkratna priložnost, da se naučijo  pristopa k otroku in vzpostavitve stika z njim, česar tekom študija nimajo priložnosti prav pogosto početi. Delavnica je namenjena otrokom starim od 4 do 6 let.

Dostopnost