Medvedki

SKUPINA: Medvedki

Smo skupina 24 otrok, 9 deklic in 15 dečkov, pod imenom Medvedki, stari od 4 – 6 let, vedno veseli in razigrani. Radi hodimo v vrtec, kjer se igramo, smejemo in zabavamo. Spoznavamo nove teme, projekte in uživamo v družbi prijateljev. Veliko se gibljemo na zraku, spoznavamo ožjo in širšo okolico vrtca.  

V šolskem letu 2021 – 2022 bomo skupino otrok preko inkluzije in skozi radovednost, vedoželjnost, raziskovanje in igro vodile vzgojiteljica Tanja Tegel, pomočnica vzgojiteljice Sabina Novak in spremljevalka Mojca Babič.

V okviru dnevnega programa bo delo potekalo po Kurikulum za vrtce z vključevanjem metodologije Korak za korakom, s poudarkom na inkluziji otrok s posebnimi potrebami. Pred otroke bomo postavljale smiselne zahteve in probleme, gibalne izzive, spodbujale bomo njihovo domišljijsko igro skozi aktivno učenje, doživljanje, jim omogočale govorno izražanje in jih čustveno in socialno opremljale. Gradile bomo na njihovih zmožnostih. Jeseni bo 11 otrok pogumno odkorakalo novim šolskim dogodivščinam naproti.

Z vso odgovornostjo bomo poskrbele za otroke, ki so nam zaupani.

Dostopnost