Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi načrti.

Učenci 6. in 9. razreda ob dnevih, ko poteka NPZ, po preverjanju nadaljujejo s poukom po urniku.

Redni rok: (20116/17)

6. razred

Predmeti:

4. maj: slovenščina
8. maj: matematika
10. maj: angleščina

9. razred

Predmeti:

4. maj: slovenščina
8. maj: matematika
10. maj: angleščina

Sonja Lenarčič

Dostopnost