NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: NEMŠČINA v 4., 5. in 6. razredu

Zakaj nemščina?                                                                                                                                                                                                     Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji preko spleta ali v živo), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, kar je zaradi bližine meje z Avstrijo zelo pomembno in vse bolj potrebno. Pri nemščini kot neobveznem izbirnem predmetu se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemško govorečih deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci v četrtem, petem in šestem  razredu in lahko nadaljujejo do devetega razreda. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo.

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo. Neobvezni izbirni predmet nemščina se učenci v osnovni šoli učijo po dve uri tedensko.

Kako bo potekal pouk?

Predmet je po učnem načrtu namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Učenci se na začetni stopnji jezika učijo celostno, po načelih zgodnjega učenja. Pouk poteka po končanem rednem pouku, v času podaljšanega bivanja. Obravnavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bodo pozdraviti, opisali bodo sebe in svojo družino, povedali bodo nekaj o svojih interesih, opisovali bodo živali, govorili bodo o šoli in šolskih potrebščinah, povedali bodo kaj radi jejo in pijejo, spoznavali bodo dežele nemškega govornega področja.

Usmerili se bomo predvsem v razvijanje sporazumevalnih zmožnosti učencev. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi, kratke dramatizacije in igre. Pri pisanju se bomo omejili na zapis preprostih besednih zvez in stavkov.

Kaj učenci potrebujejo?

Učenci  bodo pri pouku potrebovali A4 črtast zvezek.

Preizkusi svoje znanje tudi ti. Koliko besed že poznaš oziroma si jih že slišal in jih uporabljaš?  Ali veš, da veliko slovenski besed vsakdanje rabe prihaja ravno iz nemščine?   Podaj se na odkrivanje besed. Več jih je, kot si misliš! (Seife, Stempel, Koffer, Zucker, Spiegel, Salat, Fußball, Strudel, Kellner …)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: NEMŠČINA 7., 8., 9.razred

Zakaj nemščina?                                                                                                                            

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učence (npr. gledanje nemške televizije,poslušanje glasbe, komunikacija s tujimi prijatelji preko spleta ali v živo), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot, kar je zaradi bližine meje z Avstrijo zelo pomembno in vse bolj potrebno. Pri nemščini kot neobveznem izbirnem predmetu se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemško govorečih deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno. Učenje nemščine priporočamo učencem, ki imajo veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Kdo se lahko odloči za učenje nemščine?

Za nemščino kot neobvezni izbirni predmet se lahko odločijo vsi učenci v sedmem razredu in lahko nadaljujejo do devetega razreda. Ključnega pomena je kontinuiteta znanja, zato je priporočljivo, da učenci procesa učenja ne prekinjajo.

Temeljni cilji neobveznega izbirnega predmeta

V osnovni šoli ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo. Neobvezni izbirni predmet nemščina se učenci v osnovni šoli učijo po dve uri tedensko.

Kako bo potekal pouk?

Predmet je po učnem načrtu namenjen učencem, ki se prvič srečajo z nemškim jezikom. Učenci se na začetni stopnji jezika učijo celostno, vključena so vsa čutila. Pouk poteka v predurah ali po končanem rednem pouku. Obravnavali bodo teme iz vsakdanjega življenja na preprost in zabaven način: naučili se bodo pozdraviti, opisali bodo sebe in svojo družino, povedali bodo nekaj o svojih interesih, opisovali bodo živali, govorili bodo o šoli in šolskih potrebščinah, povedali bodo kaj radi jejo in pijejo, spoznavali bodo dežele nemškega govornega področja .

Usmerili se bomo predvsem v razvijanje sporazumevalnih zmožnosti učencev. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, intervjuje, pesmi, kratke dramatizacije in igre.

Kaj učenci potrebujejo?

Učenci bodo pri pouku potrebovali: delovni zvezek Wir 1 (učbenike imamo v šoli) ter A4 črtast zvezek.

 učiteljica Breda Božič

 

Dostopnost