Strokovne delavke vrtca Ringaraja smo 11. 6. 2018, obiskale center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga.

 Pod vodstvom ravnateljice  Barbare Hegeduš smo spoznali socialno-varstveni center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo, nego in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in z dodatnimi motnjami.

Izmenjali smo si izkušnje o razumevanju  inkluzije, različnosti in demokratičnih vrednot, ki je letos tudi v našem vrtcu prednostno področje kakovosti. Ravnateljica nas je seznanila z mednarodnim  projektom: Inkluzivni model poučevanja. Lahko smo si ogledale učilnice in igralnice in si izmenjale izkušnje dobre prakse. Posebej je ravnateljica  poudarila, kako je pri njihovem delu potrebno slediti etičnim in strokovnim načelom, da je potrebno spoštovati vsako enkratno osebnost ne glede na vrsto in stopnjo motnje, kako spodbujajo sodelovanje uporabnikov in njihovih svojcev, da dosledno izvajajo timsko delo pri načrtovanju in izvajanju ter skrbijo za stalni osebnostni razvoj.

Pri strokovni predstavitvi dela je bilo moč opaziti, da še posebno skrb namenjajo temu, da imajo otroci dovolj možnosti biti dejavni tudi v popoldanskem času, seveda glede na njihov interes. Vključijo se lahko  v likovne aktivnosti, glasbene dejavnosti, športne dejavnosti – plavanje, jahanje, računalništvo, vrtnarjenje, druženje ob dobri hrani, pogovori, sprehodi v prelepi naravi indr.

Vsem nam je bilo skupno eno, da smo strokovni delavci tako v vrtcih, šolah  in drugih centrih za usposabljanje otrok in mladine model v komuniciranju, sprejemanju, sodelovanju, spoštovanju v odnosu do otrok, staršev, strokovnih sodelavcev, ki izhajajo iz različnih socialnih okolij, z različnimi zmožnostmi in izobraževalnimi potrebami ter  ekonomskih, kulturnih in etično drugačnih okolij.

Pedagog je tisti, ki pomaga otrokom razumeti, sprejeti in ceniti različnost.

Iskrena zahvala ravnateljici Barbari Hegeduš za njeno strokovno in  predano delo. S seboj smo odnesli pisano paleto prelepih vtisov. Veseli bomo, da nas ob priliki s svojimi varovanci obiščejo v  vrtcu Ringaraja na Vidmu.

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja

                    

 

Dostopnost