Spoštovani starši!

RIC omogoči učencem, staršem in šolam dostop do ovrednotenih preizkusov (v obliki pdf) in izpisov učenčevih dosežkov prek spletnega portala (http://npz.ric.si):

– za 9. razred od 30. 5. 2017 do 1. 6. 2017

– za 6. razred od 6. 6. 2017 do 8. 6. 2017

Za dostop morate imeti šifro, ki jo je dobil učenec prvi dan pisanja NPZ, in EMŠO. Z učenci bomo v teh dneh skupaj preverili naloge in se pogovorili o rešitvah.

Možnost vpogleda za starše 9. razreda skupaj z učiteljem bo v petek, 2. 6. 2017, ob 7.00.

Za starše učencev 6. razreda v torek, 6. 6. 2017, na govorilnih urah.

Vpogled je možen pri učiteljih, ki poučujejo predmete SLJ, TJA, MAT.

Sonja Lenarčič

Dostopnost