Spoštovani starši!

RIC omogoči učencem, staršem in šolam dostop do ovrednotenih preizkusov (v obliki pdf) in izpisov učenčevih dosežkov prek spletnega portala (http://npz.ric.si):

– za 9. razred od 29. 5. 2018 do 31. 5. 2018

– za 6. razred od 5. 6. 2018 do 7. 6. 2018

Za dostop morate imeti šifro, ki jo je dobil učenec prvi dan pisanja NPZ, in EMŠO. Z učenci bomo v teh dneh skupaj preverili naloge in se pogovorili o rešitvah.

Možnost vpogleda za starše 9. razreda skupaj z učiteljem bo po dogovoru z učiteljem.

Za starše učencev 6. razreda v torek, 5. 6. 2018, na govorilnih urah.

Vpogled je možen pri učiteljih, ki poučujejo predmete SLJ, MAT in TJA (6. razred), KEM (9. razred).

 

Sonja Lenarčič

Dostopnost