Dragi otroci in učenci, spoštovani starši in zaposleni v JVIZ OŠ Dobrepolje!

Z občine so me obvestili, da se v tednu od 21. 3. 2022 pričnejo obnovitvena dela in gradnja v okolici vrtca in šole na Vidmu. V sklopu te investicije sodijo sledeča dela:

  • izgradnja in asfaltiranje ceste pred novim vrtcem in ureditev dostopa na parkirišča;
  • ureditev ceste in odvodnjavanja ter pločnika od križišča na lokalni cesti Videm–Mala vas do novega vrtca;
  • izgradnja avtobusne postaje nasproti kotlovnice;
  • ureditev prehodov za pešce na območju zunanjih površin šole;
  • razširitev delov cestišča, da bo možen dostop avtobusov do nove postaje;
  • obnova dela stare meteorne kanalizacije;
  • izgradnja kolesarnice pri ekološkem otoku, ki bo pomembna za šolo in športno dvorano.

V četrtek, 10. 3. 2022, se pričnejo pripravljalna dela (meritve, zakoličbe); od ponedeljka, 21. 3. 2022, pa se predvideva gradnja. V času gradnje bomo skupaj z občino in izvajalcem del določali režim dostopa do vrtca oziroma šole. Ker je na tem območju vsak dan veliko voznikov in pešcev, vas vse prosimo za še večjo previdnost in strpnost. V času gradnje bomo skupaj z občino in izvajalcem pripravljali navodila, kako varno priti do določenega objekta. Tako na občini kot v vrtcu in šoli verjamemo v vaše korektno sodelovanje, kot ste ga že pokazali v času gradnje vrtca ter športne dvorane.

V upanju, da bomo vsi še bolj pozorni udeleženci v gibanju v okolici JVIZ vas lepo pozdravljam.

                             Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost