Obveščamo vas, da smo dne 24. 8. 2021 prejeli okrožnico MIZŠ. V njej nam sporočajo, da je Vlada RS na dopisni seji dne 23. 8. 2021, sprejela Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in  traja le kratek čas.

 Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.

 Za vse druge prihode staršev v vrtec  (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT.

Vstopamo v čas, ko se število okuženih hitro povečuje.  Upamo, da se pogoji dela in vključevanje otrok ne bodo spreminjali. Pri tem lahko pomagamo vsi s sodelovanjem pri upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja Covid 19.

Prepričani smo, da boste starši pri uvajanju svojega otroka v vrtec, na pogovornih uricah in roditeljskih sestankih  upoštevali pogoj PCT.

Želimo vam uspešen in miren začetek novega šolskega leta v vrtcu Ringaraja!

Ravnatelj, Ivan Grandovec

Dostopnost