Učenci 9. razreda, ki nadaljujejo s šolanjem  v srednješolskih programih, imajo možnost pridobiti državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali Zoisovo štipendijo.

Vloge za pridobitev katerekoli od štipendij vlagajo kandidati za štipendije sami.

Vse informacije v zvezi z državnimi štipendijami poiščete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja.

Vlogo lahko podate kadarkoli med šolskim letom.

Vse ostale štipendije (kadrovske štipendije, Zoisove štipendije) podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Informacije v zvezi s temi štipendijami so na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/. Na isti strani je objavljen tudi seznam programov srednjega poklicnega izobraževanja, za katere lahko dijaki prvih letnikov zaprosijo za štipendije za deficitarne poklice.

Dostopnost