Učenci 9. razreda, ki nadaljujejo s šolanjem  v srednješolskih programih, imajo možnost pridobiti državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice ali Zoisovo štipendijo.

Vloge za pridobitev katerekoli od štipendij vlagajo kandidati za štipendije sami.

 

Vse informacije v zvezi z državnimi štipendijami poiščete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja.

Vlogo lahko podate kadarkoli med šolskim letom.

 

Za vse ostale štipendije so informacije na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/. Tam je objavljen tudi seznam programov srednjega poklicnega izobraževanja, za katere lahko dijaki prvih letnikov zaprosijo za štipendije za deficitarne poklice.

Dostopnost