Mentorici evropskega projekta Odgovorno s hrano, ki je tudi v letošnjem šolskem letu potekal na naši šoli, se vsem staršem in učencem iskreno zahvaljujeva za vso sodelovanje, trud in izkazan interes.

Ob zaključku šolskega leta mentorici vljudno prosiva STARŠE IN UČENCE TRETJE TRIADE (7., 8. in 9. razred) za  sodelovanje pri izpolnjevanju zaključne elektronske ankete projekta, ki je razdeljena na anketo za starše in anketo za učence.

Učenci in starši – lepo Vas prosiva, da si vzamete nekaj minut vašega časa in elektronsko anketo izpolnite.

Podatki rešenih  anket bodo služili kot pomoč pri analizi projekta Odgovorno s hrano.

 

Anketa za UČENCE je dostopna na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/130899 .

Anketa za STARŠE je dostopna na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/130945 .

Ankete so dostopne od 30.5.2017 do 23.6.2017.

 

Za sodelovanje in Vaš čas se Vam najlepše zahvaljujeva in Vam želiva uspešen zaključek šolskega leta in prekrasne počitnice!

 

Mentorici projekta Odgovorno s hrano: Metka Laharnar in Dušica Hočevar

Dostopnost