»Izvir in korenine poštenosti so v dobri vzgoji.«

Plutarh

21. junija 2017, ob 18.00 je bil za občino Dobrepolje, za JVIZ OŠ Dobrepolje, VRTEC RINGARAJA ter za krajane in zaposlene velik praznik. Pred gradbiščem  je potekala slovesna položitev in blagoslovitev temeljnega kamna za novi vrtec na Vidmu.

Po uvodni državni himni otroškega pevskega zbora vrtca Ringaraja  je  zbrane najprej  pozdravil g. ravnatelj Ivan Grandovec,  ki  je s pomenljivimi in prodornimi  besedami  v svojem govoru  povezal misli, dogodke in dejanja preteklosti, sedanjosti in usmeril pogled v prihodnost v želji, da bi se v novi vrtec vključilo čim več otrok.

Gradnjo novega vrtca so s kulturnim programom obogatili otroci iz skupine Čebelice in Ježki  z vzgojiteljicami Darjo Erčulj, Klavdijo Kadunc, Tanjo Tegel, Sabino Novak  z deklamacijami  in pevskim zborom pod vodstvom zborovodkinje Valentine Ugovšek. Otroška folklorna skupina  pa se nam je predstavila  s spletom PAJMA KMPER SADIT,  pod mentorstvom vzgojiteljic Mateje Lohkar in Simone Francelj. Zgodovinski dogodek je spretno povezovala  vzgojiteljica Marija Žnidaršič.

  1. župan Janez Pavlin je tankočutno in z zanosom predstavil pomen predšolske vzgoje v dobrepoljski dolini, ki postavlja temelje vzgoji, izobraževanju in kulturi. Na javnem arhitekturnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za »Šolsko športni center OŠ Dobrepolje«, v okviru katerega je umeščen tudi novi vrtec, je bil v aprilu 2010 izbran Studio 360 d.o.o., Ljubljana, ki je tudi izdelal vso projektno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje je bilo izdano konec leta 2011, podaljšano pa 5. 12. 2014. Popravki projektne dokumentacije vrtca so sledili še v začetku leta 2017. Občinski svetniki  Občine Dobrepolje so s sprejetjem proračuna za leto 2017 v decembru 2016 podprli gradnjo vrtca. Vrednost gradbeno obrtniških  in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo je 1.750.717,74 EUR.

 Blagoslovitev temeljnega kamna je vodil domači  župnik g. Franc Škulj, ki je navzoče nagovoril z duhovno bogatim sporočilom.

Sledil je podpis temeljne listine,  temeljni  kamen pa bo vzidan, ko bo gradnja to omogočala.

Po zaključeni slovesnosti  smo druženje nadaljevali v avli vrtca Ringaraja ob pogostitvi, za katero je poskrbela občina Dobrepolje.

Vse navzoče je dogodek  prevel  z velikim optimizmom, saj smo  s tem dejanjem  en korak bližje naši dolgoletni želji.

 Povezava do fotografij: https://1drv.ms/f/s!Akqn2OX4TYNIk4tzyjxQPi1CI_AS-Q (foto: Jernej Stare).

Cvetka Košir, pomočnica ravnatelja

Dostopnost