Mateja Lohkar, vodja prireditve

Marija (Marička) Žnidaršič:

»Bilo je oktobra, daljnega leta 1993, ko smo bili še pod občino Grosuplje. Odprl se je oddelek predšolske vzgoje in to v Kompoljah, kjer je bil prazen prostor, primeren za oddelek vrtca.

Prišla sem kot prva vzgojiteljica in to mi je bilo v  izziv. Z menoj je bila pomočnica Andreja Prijatelj. Ona je odpirala in zapirala vrtec, vmesni čas sem bila sama z 20 otroki v starosti 3 -7 let ter štirimi dečki, ki so opravljali program male šole.

Otroke sem razdelila v skupine in jim dala različne naloge in izzive, v posebnem kotičku pa sem izvajala program male šole. Bilo je naporno, vendar najlepše v mojem službovanju. Bili smo ena velika družina, kjer smo se razumeli, se dogovarjali, igrali in ustvarjali. Skupaj z učenci in učiteljicami smo preživljali lepe trenutke v druženju, sodelovanju, učenju in povezovanju«.

Prireditev, ki je bila 24. maja ob 18.uri v Športni dvorani Dobrepolje je napolnila vsa sedišča. Obiskovalci so nestrpno pričakovali, kaj bodo pokazali otroci in strokovni delavci.  Pokazali smo pevske in plesne točke starejši otroci so recitirali daljše pesmi. Prireditev je popestrila tudi naša pevka Tina Kadunc – Tiana, ki je vrhunsko odpela pesem Nine Pušlar – Kdo še verjame. Marička Žnidaršič nam je povedala pripovedko v našem dobrepoljskem narečju, starša Špela Božić in Peter Kastelic sta zapela pesem Dan ljubezni. Ves čas  je bila na odru z nami naša godba Dobrepolje. Z njimi smo pripravili dve točki. Otroški in vzgojiteljski zbor je ob njihovi spremljavi zapel Kekčevo pesem, Bratovščino Sinjega galeba in Srečo na vrvici. Otroška folklorna skupina vrtca Ringaraja  je ob zaigrani skladbi godbe z naslovom Čebelica Maja s plesno koreografijo navdušila obiskovalce. Vzgojiteljski zbor je zapel pesem v priredbi Jožeta Potrebuješa Zgodbo o prijateljstvu. Folklorna skupina je tudi prikazala folklorni splet z naslovom Čakaj ti, čakaj ti! Vzgojitelji v vrtcu se vrednosti in pomena lastne dediščine zavedamo, ga cenimo, spoštujemo in negujemo. Pri tem ima velik posluh tudi naš ravnatelj g. Ivan Grandovec.

Prireditev so spremljali tudi gostje in nad nami so bili zelo navdušeni. Predstavnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ga. Nives Zore je nagovorila navzoče in izrazila pomen kakovostne predšolske vzgoje, ki temelji na  razvoju otrokovih kognitivnih, socialnih, emocionalnih in fizičnih veščin. Zagotavlja otrokom varno in spodbudno okolje, kjer lahko raziskujejo, se učijo in rastejo. Nadvse pomembno je, da se vlaga v kakovost predšolske vzgoje, saj ima dolgoročne pozitivne učinke tako za posameznike kot za celotno družbo. Nad prireditvijo je bila očarana in jo  označila za vrhunsko. Navzoče je nagovoril tudi naš ravnatelj g. Ivan Grandovec in župan g. Janez Pavlin.

Prireditev ob 30-letnici vrtca je bila zelo posebna in nepozabna priložnost za otroke, starše, vzgojitelje in širšo skupnost. S skrbno pripravo in pozitivnim pristopom je nastop predšolskih otrok na vrtčevski prireditvi odlično uspel in prinesel veselje in lepe spomine tako otrokom kot njihovim staršem.

Iskrena zahvala:

  • Gasilcem PGD Videm za pomoč in zagotavljanje varnostnih ukrepov.
  • Daniju Kaljeviču in učencem 8. in 9. razreda za zaščito tal in pospravljanje po prireditvi.
  • Godbi Dobrepolje za sodelovanje na prireditvi.
  • Tini Kadunc – Tiani za zapeto pesem
  • Špeli Božić in Petru Kastelicu za zapeto in zaigrano pesem.
  • Marički Žnidaršič za pripoved ljudske pripovedke iz Dobrepolja.
Dostopnost