Metodologija Korak za korakom

Nacionalni Kurikulum je odprt in fleksibilen za različne programe, ena izmed izvedbenih različic je tudi program Korak za korakom. Ta temelji na uvajanju takih vsebin, ki so osredotočene na otroka.

V okviru dnevnega programa ponujamo tudi metodologijo Korak za korakom, ki ima vse elemente nacionalnega kurikula in predstavlja njegovo izvedbeno različico, izvajajo pa jo v vseh oddelkih vrtca Ringaraja.

Vrtec Ringaraja OddelekStarost otrok v letihVzgojiteljicaPom. vzgojiteljice 
Sovice5–6Tanja TegelSabina NovakThis image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Medvedki4–6Martina PugeljLucija ZupančičThis image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Miške3–5Petra UsenikSimona FranceljThis image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Pikapolonice3–4Petra Žgajnar,
Lidija Pugelj
Veronika Žnidaršič,
Tatjana Usenik
This image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Žabice2–3Mateja LohkarMojca Mlakar,
Jerneja Škantelj
This image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Račke2–3Darja ErčuljKlavdija KaduncThis image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Polžki2-3Tatjana ZevnikAna PušThis image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Zajčki1–2Nina SernelAnita GlačThis image has an empty alt attribute; its file name is 1.png
Stari vrtec RingarajaStarost otrok   
Metulji
Pandice
1-2
1-2
Andreja Škulj
Sanja Davidović
Ema Nose
Jože Hočevar
This image has an empty alt attribute; its file name is 1.png

Na otroka osredotočena metodologija temelji na dveh osnovnih načelih:

 • otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe;
 • vzgojitelji krepijo otrokovo rast in razvoj, če gradijo na njihovih interesih, potrebah in močnih področjih.

Previdno načrtovano okolje vzpodbuja otroka, da raziskuje, se uči in kreira. Vzgojna skupina mora imeti visok nivo znanja o otrokovem razvoju in zagotavljanju vzgojnih sredstev ter pripomočkov za učenje. Naloga skupine je, da določi primerne cilje za vsakega otroka in za skupino kot celoto, da odgovori na interese otrok, upošteva individualno moč in potrebe vsakega otroka, da obdrži pri življenju naravno radovednost malega otroka in krepi kooperativno učenje.

Otrokovo okolje v oddelku naj bo oblikovano tako, da omogoča:

 • možnost izbire pri otrocih;
 • aktivno vključevanje staršev v dejavnosti vrtca;
 • uresničevanje individualizacije;
 • izgradnjo skupnosti;
 • timske pristope;
 • sodelovanje staršev pri načrtovanju in aktivnem učenju otrok;
 • aktivno in učinkovito učenje vseh posameznikov v skupini.

Kurikulum Korak za korakom pomaga otrokom zgraditi njihovo razumevanje fizičnega sveta ob dejavnostih, kot so: merjenje, tehtanje, gradnja s kockami, tesarjenje, igra s peskom in vodo, raba škripca in vrvi, mešanje barv; socialnih in kulturnih informacij ob dejavnostih, kot so: igre, kuhanje, dramske uprizoritve, izleti in diskusije o skupnih dogodkih; logike in matematike z merjenjem, primerjanjem, štetjem, odkrivanjem enakosti, ekvivalentnosti, nizanjem, vrstenjem, sekvenciranjem, sortiranjem, klasificiranjem; pisane in govorjene besede ob branju, pisanju, risanju slik, narekovanju, poslušanju, izražanju svojih misli in idej.

Kurikulum prav tako spodbuja otrokov:

 • fizični razvoj ob gibanju, plezanju, plazenju, rezanju, šivanju, pisanju, oblačenju;
 • socio-emocionalni razvoj ob reševanju nesporazumov in razlik, ekspresij, občutkov, kontroli impulzov, skrbi in spoštovanju do drugih in do odraslih, ob iniciranju in sledenju, delitvi, skrbi za vzgojna sredstva, kooperativnem delu.

 Kurikulum Korak za korakom zagotavlja, da imajo otroci:

 • dovolj časa za raziskovanje okolja;
 • možnosti učiti se po različnih poteh: s kuhanjem, pisanjem, z gradnjo, dramsko igro, dejavnostmi na prostem, branjem, rokodelstvom, igro s peskom in vodo, umetniškimi dejavnostmi, matematiko in naravoslovjem;
 • varen prostor, kjer uporabljajo svoja čutila, delajo napake in rešujejo konflikte;
 • možnost izbrati dejavnosti, v katerih bodo sodelovali;
 • prostor za razstavljanje svojega dela.

Kurikulum Korak za korakom zagotavlja, da bo vzgojno osebje:

 • razumelo otrokov razvoj;
 • imelo čas za opazovanje otrok pri igri in delu;
 • pozorno načrtovalo skupne in individualne smotre, ki temeljijo na interesih in potrebah;
 • oskrbelo spreminjajoče in fleksibilno okolje;
 • kazalo spoštovanje do otrok in cenilo njihove ideje;
 • vzpodbujalo otroke, da rešujejo svoje probleme in se spoštujejo med seboj;
 • postavljalo vprašanja, s katerimi bo vzpodbujalo otroke, da razmislijo o svojih odgovorih.
Dostopnost