Gibalno športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti v katerega se vsako leto vključimo tudi v našem vrtcu. Letos je sodelovalo 130 otrok.

Tanja Tegel dipl. vzg., vodja projekta v vrtcu Ringaraja

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi in športnimi vsebinami. Poudarek daje  igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok  zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.

Bistvo programa ni tekmovanje, temveč  igra,  pravi cilj in dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje in ne storilnost, zato je program izveden tako, da je vabljiv in uresničljiv za vse otroke. Pozornost posvetimo igri in vadbi, prijetni in prilagojeni otroku. Otroci spoznajo, da je z voljo in pomočjo marsikaj lahko doseči. Otroci naloge opravljajo v vrtcu. V program so aktivno vključeni tudi starši, kateri skupaj z otroki opravljajo določene naloge, oziroma otrokom pomagajo pri usvojitvi gibalnih spretnosti. Zato kadar le utegnete pojdite tudi doma z otrokom na sprehod, v naravo, kjer lahko tečete, se povzpnete na bližnji hrib, mu pomagate pri plezanju in premagovanju različnih naravnih ovir in plezal. Lahko se z njim žogate, ga spodbujate pri prvih korakih na smučeh, rolarjih ali vožnji s kolesom in prvih plavalnih zamahih. Otrok naj uživa v gibanju in naj se veseli svojega napredka! Tekmuje naj sam s sabo, ponosen naj bo na svoje razvijajoče se sposobnosti in gibalno znanje. Postopoma bo postal spretnejši, močnejši, hitrejši, vzdržljivejši. Vedno več gibalnih nalog bo lahko opravil samostojno. Otrok se bo postopno naučil zaznavati svoj napredek in ga doživljati kot uspeh ne glede na dosežke vrstnikov. Pohvalite njegovo prizadevnost in spoštujte trud, ki ga bo vložil v vadbo.

Če je vsak otrokov dan zapolnjen z raznovrstnim gibanjem, po možnosti na prostem, skupaj z Vami, potem lahko verjamemo, da bo otrok sčasoma sprejel šport kot način življenja, ki bo kasneje, ko odraste, tudi vplival na kakovost njegovega življenja.

 

Dostopnost