Vse učence in starše obveščamo, da  se bo pouk  na prvi  šolski dan, 1. 9. 2017, pričel  po naslednjem urniku:

 • PŠ KOMPOLJE: , 3., 4. 5. razred  ob  8.30 uri, konča se ob 12.50.
 • PŠ STRUGE: Učenci od 2. do 9. razreda pričnejo s poukom ob 7.45 uri. Pouk  končajo  po urniku ob  05.
 • Šola VIDEM: Učenci vseh razredov, razen 1., imajo pouk ob 8.25. Učenci končajo pouk po urniku  ob 12.45 oz. 13.35.
 • Učenci 4 a razreda bodo imeli od 11. septembra pouk v Jakličevem domu.
 • Učenci in starši prvih razredov iz Vidma in Kompolj  so  vabljeni  ob 10.00 uri v šolo na Vidmu, kjer bomo skupaj stopili v novo obdobje življenja (vsi prvošolčki ste osebno dobili vabila). Prav tako pa so vabljeni učenci prvega razreda PŠ Struge in njihovi starši ob 9.00 v šolo v Strugah, kjer prav tako pripravljamo zanimiv vstop v šolo.
 • Avtobus bo vozil učence od 7. do 9. razreda iz  Zdenske vasi  ob 7.00,  iz  Ceste ob 7.03, iz Predstrug 7.05,  iz Podgore ob 7.13, iz Brezij ob 7.16,  iz  Kompolj ob 7.19,iz avtobusna postaja Bruhanja vas ob 7.21, iz Zagorice ob 7.28 iz postajališča na Luži za učence od 2. do 9. razreda, iz Podgorice ob 7.31, iz Podpeči ob 7.38 (učenci od 2. do 9. razreda), iz Ceste ob 7.46,  iz Ponikev ob 7.52, iz Predstrug ob 7.57, iz Hočevja ob 8.00 in iz Zdenske vasi ob 8.08.
 • Učence iz Kompolj, Bruhanje vasi, Podgore, Zdenske vasi, Ceste in Predstrug bo vozil iz šole šolski avtobus  po končani 5., 6. in 7. šolski uri. Učence iz Zagorice  in Podpeči bo iz šole odpeljal avtobus po 6. in 7. šolski uri.
 • S kombijem Strah se bo opravil prevoz po naslednjem razporedu: ob 7.42 iz Zdenske vasi (za učence prvega razreda), 7.47 iz Male vasi za učence od 2. do 9. razreda. Ob 7.57 sledi prevoz prvošolcev iz Zagorice in ob 8.02 prvošolcev iz Podpeči.
 • Po peti šolski uri ob 12.50 se bo s kombijem peljalo učence prvega razreda v  Zagorico in Podpeč. Prav tako se bo s kombijem ob 14.30 peljalo učence v Malo vas in Hočevje.
 • Učence iz Ponikev, Male vasi, Hočevja in Podpeči bo k morebitni preduri, ki se bo pričela  ob 7.35,  vozil šolski kombi (razpored bo na spletni strani šole).
 • Razpored prevozov v Strugah bo objavljen na vhodnih vratih šole in na spletni strani, omenim naj le, da bo zjutraj odhod kombija iz Tisovca ob 6.55. Ob 7.10 bo odhod kombija iz smeri Podtabor.
 • Podaljšano bivanje je že od prvega dne do 17.00  V primeru, da starši ne boste uspeli priti po svoje otroke pravočasno, bo dežurstvo v PB do 17.15 ure.
 • Učence za PB bomo iz Strug pripeljali s šolskim kombijem, iz Kompolj pa z avtobusom.
 • Občina je organizirala prevoz za učence in 2. razreda od veroučnih prostorov, ker bo na Vidmu verouk  še pred začetkom pouka.
 • Tudi v tem šolskem letu bo organizirana prisotnost  predstavnikov ŽŠAM Grosuplje in Policijske postaje Grosuplje. Prvi teden v septembru  2015 bo organizirano dežurstvo predstavnikov ŽŠAM Grosuplje pred pričetkom pouka in po končanem pouku.

 

Vsem malčkom in  učencem želimo prijeten začetek šolskega leta  ter  da boste v vrtcu in šoli rastli v znanju in prijateljstvu. Bodite  pozorni udeleženci v prometu še posebno pri šoli, kjer je veliko gradbišče.

Ravnatelj: Ivan Grandovec

 

Dostopnost