V mesecu januarju, za katerega je značilno hladno zimsko vreme, smo v vrtcu Ringaraja, Videm-Dobrepolje v sodelovanju z Eko šolo, Srednjo lesarsko šolo Maribor in družbo SiDG (Slovenski državni gozdovi), postavili novo ptičjo krmilnico za hranjenje ptic. Program Eko šola nam je poleg ptičje krmilnice podarila tudi 20 kg ptičje hrane za hranjenje ptic, za kar se jim najlepše in iz srca zahvaljujemo.

Z otroki v vrtcu smo raziskovali življenje in življenjska okolja živali v zimskem času, spoznavali in primerjali smo živali, ki živijo v naravnem okolju in bližnjem gozdu ter razmišljali in razvijali pozitiven odnos do narave in živih bitij. Skupaj z otroki smo se nadvse razveselili nove ptičje hišice/krmilnice, ki nam služi za hranjenje ptic in njihovo opazovanje ter nam omogoča razvijati pozitiven, naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do ptic v naši okolici. S pomočjo hišnika smo skupaj z otroki ptičjo hišico namestili na teraso vrtca v bližino gozdička za vrtcem.

Otroci so navdušeni ob samostojnem hranjenju ptic in opazovanju dogajanja od krmilnici. Ob tem krepijo pozitiven odnos do ptic, pridobivajo izkušnje z živimi bitji ter razvijajo vrednote do ohranjanja narave in do okolja v katerem živijo. Otroci se učijo živeti v sožitju z naravo, učijo se sodelovanja, spoštovanja, strpnosti in odnosov do narave ter živih bitij.

Andreja Škulj, mag.prof,pred.vzg.

ekokoordinatorica

Dostopnost