Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se s 25. 1. 2022 za 6. B-razred uvede izobraževanje na daljavo, ker je treba organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram. V teh dneh bo potekal pouk na daljavo prek aplikacije Zoom v skladu z obstoječim urnikom. Pri pouku športa, glasbene umetnosti, tehnike in tehnologije poteka pouk prek aplikacije eno uro v naslednjih štirih dneh.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do vključno petka, 28. 1. 2022. Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

                                                                                                                                 Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost