SKUPAJ STARI IN MLADI – TOY

SKUPAJ STARI IN MLADI: TO JE ZGODBA O USPEHU!

Skupaj stari in mladi – TOY: mlajši otroci in starejši odrasli se učijo in razvijajo v skupnih medgeneracijskih dejavnostih

Projekt Stari in mladi skupaj, je ustvarjanje novih možnosti za starejše odrasle in mlajše otroke z namenom skupne zabave in učenja. Prepričani smo, da je to  danes pomembneje kot v preteklosti.

Ljudje živijo skupaj, a starejši in mlajši otroci imajo vse manj stikov drug z drugim. Starši se z otroki selijo v mesta in države daleč od starih staršev. Velikemu številu starih staršev je zato včasih težko ostati v stiku s svojimi vnuki. Drugi razlog za pomanjkanje stikov med starimi in mladimi je tudi ta, da starejši odrasli pogosto živijo v domovih za starejše občane, kjer redko vidijo otroke, otroci pa dneve preživljajo z vrstniki v vrtcih in šolah. Socialno in ekonomsko solidarnost med generacijami, enega ključnih dejavnikov za prihodnjo močno Evropo, bomo razvili le, če bodo imele različne generacije priložnost delati stvari skupaj ter razumeti in ceniti drug drugega.

Verjamemo, da se medgeneracijsko učenje lahko odvija na različnih mestih in krajih, kot na primer: v lokalni knjižnici, krajevni skupnosti, vrtcu, na zunanjem igrišču ali vrtu.

Odkrivamo uspešne pristope organiziranja dejavnosti, ki združujejo starejše odrasle in mlajše otroke, ter spretnosti in vire, ki so pri tem potrebni.

» Spodbujati moraš stike, biti dober vzor, biti moraš sposoben organizirati take dejavnosti, ki delujejo za obe starostni skupini, prav tako pa moraš poznati njihove interese, sposobnosti in razvojne značilnosti obeh generacij.«

                       Leila, koordinatorica, »Kocka: mladi spoznajo stare«, Nizozemska

 

Dostopnost