Sovice

SOVICE

Vzgojiteljica: Mateja Lohkar

Pom. vzgojiteljice: Mojca Mlakar

Spremljevalka OPP: Mojca Gačnik

Starost: 5 – 6 LET

Število otrok: 24 (15 dečkov in 9 deklic)

Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Zato bo imela igra pomembno mesto v dejavnostih, preko nje bomo spreminjali sebe, vzpostavljali sproščene medsebojne odnose in tako uresničevali zastavljene cilje. Stkali bomo prijateljske vezi, iskali svoja močna področja in bili kljub svoji različnosti močni steber v skupini.

Otrok se najbolje razvija takrat, ko je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj, zato je naša igralnica po metodologiji Korak za korakom oblikovana v kotičke, ki zagotavljajo razvojno primerne učne priložnosti za slehernega otroka. Ponujajo priložnost za razvijanje lastnih sposobnosti, raziskovanje, ustvarjanje, ponujajo možnost za izbiro in odločitev, priložnost za reševanje problemov in podpirajo aktivno in funkcionalno učenje. Spoznavamo ljudske običaje, šege in navade naše doline, pozornost pa namenimo tudi domovinski vzgoji. Veliko časa prebijemo na vrtčevskem igrišču in našem ekovrtu, na katerega smo zelo ponosni. Pridno sejemo, urejamo in pobiramo pridelke. Skozi obogatitveni dejavnosti Folklorna dejavnost in Socialne veščine  se bomo seznanili z otroškimi ljudskimi plesi in rajalnimi igrami, naučili se bomo veliko pesmic in deklamacij. Učili se bomo tudi socialnih kompetenc, ki so eden od napovednikov uspeha v šoli.  Socialne kompetence so večplastne, raznolike in sestavljene iz več različnih t.i. »gradnikov«. Gre za veščine, ki se jih otroci naučijo kot vsake druge veščine, na primer vožnje s kolesom ali matematičnih operacij.

Vsakodnevni poudarek temelji na gibanju v povezavi s področjem narave in umetnosti. Vključeni smo v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti. Tedensko obiskujemo  bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja, učenja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Predvsem pa se imamo radi, radi pojemo, plešemo in skrbimo drug za drugega. Jeseni 2022 pa vse naše Sovice odletijo novim dogodivščinam naproti, v hram učenosti, v šolo.

Dostopnost