Žabice

Vzgojiteljica: ANDREJA ŠKULJ, mag prof. pred. vzg.

Pom. vzgojiteljice: EMA NOSE, vzg.

Spremljevalka: LUCIJA BABIČ, vzg.

Starost: 2-3 leta

Število otrok: 15 (5 deklic, 10 dečkov)

Z igro in raziskovanjem spoznavamo bližnjo okolico, pridobivamo različne izkušnje, skrbimo za zdrav življenjski slog ter razvijamo pozitiven odnos do stvari, samostojnost na različnih področjih, delovne navade, pozitivno samopodobo, samozavest in socialne kompetence.

Otrokom nudimo varno, urejeno, prijazno in spodbudno učno okolje, z vključevanjem Fit centraliziranih vsebin in aktivnosti, eko vzgoje za eko življenje ter izvajanjem programa po metodologiji Korak za korakom pa skušamo vplivati na zdrav razvoj vsakega posameznika.

Skozi različne vsebine in dejavnosti skušamo razvijati vse otrokove sposobnosti in ustvarjati zdrave temelje za razvoj intelektualnih in psihosocialnih sposobnosti, ki so pomembne za predšolsko obdobje. Velik poudarek namenjamo gibanju in skušamo čim več časa in vzgojnih vsebin doživljati v naravi v vseh letnih časih.

Preko gibanja in vsakodnevnih gibalnih izzivov v igralnici in zunaj nje doživljamo svet okoli sebe ter se prepuščamo biti otrok, ki se uči preko igre s posnemanjem, vključevanjem, raziskovanjem in opazovanjem.

Dostopnost