Miške

PREDSTAVITEV SKUPINE

Skupina : Miške

Vzgojiteljica: Mateja Lohkar

Pom. vzgojiteljice: Tatjana Usenik in Mojca Mlakar

Spremljevalka OPP: Veronika Žnidaršič

Starost otrok: 4 – 5 let

Število otrok: 24

Igra je glavno delo otroka, v igri je otrok vselej nad svojo starostjo, nad svojimi dnevnimi dejavnostmi; v igri je za glavo višji od samega sebe. Igra je delovanje, ki poteka iz notranje nuje in ga spremlja svojevrstno ugodje, nima zavestnega zunanjega namena, marveč ima svoj namen samo v sebi, delovanje, ki ga določata gon po dinamičnem oblikovanju in gon po statični predanosti« (Kuret, 1959, 17).

Otroška igra je tista dejavnost, ki na najbolj naraven način združuje temeljna načela predšolske vzgoje. Zato bo imela igra pomembno mesto v dejavnostih, preko nje bomo spreminjali sebe, vzpostavljali sproščene medsebojne odnose in tako uresničevali zastavljene cilje. Stkali bomo prijateljske vezi, iskali svoja močna področja in bili kljub svoji različnosti močni steber v skupini.

Otrok se najbolje razvija takrat, ko je razvoj posledica lastnega učenja in izkušenj, zato je naša igralnica oblikovana v kotičke, ki zagotavljajo razvojno primerne učne priložnosti za slehernega otroka. Ponujajo priložnost za razvijanje lastnih sposobnosti, raziskovanje, ustvarjanje, ponujajo možnost za izbiro in odločitev, priložnost za reševanje problemov in podpirajo aktivno učenje. Spoznavamo ljudske običaje, šege in navade naše doline, pozornost pa namenimo tudi domovinski vzgoji. Letos smo vključeni v folklorno dejavnost  vrtca Ringaraja. Kulturna dediščina otrokom omogoča bogato in poglobljeno razumevanje sveta okoli sebe ter prispeva k njihovemu celostnemu razvoju.

Vsakodnevni poudarek temelji na gibanju v povezavi s področjem narave. Vključeni smo   v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti. Tedensko obiskujemo  bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja. Veliko časa prebijemo na vrtčevskem igrišču v ekovrtu ter na skupnostnem vrtu na Vidmu.

Vzgojitelji bomo zagotovili spodbudno okolje za razvoj otroka v tej starosti. To vključuje priložnosti za učenje in igro, podporo pri razvoju jezikovnih in socialnih veščin ter ustvarjanje varnega in ljubečega okolja, v katerem se otrok počuti sprejetega.

Dostopnost