Polžki

SKUPINA: POLŽKI 1 – 2 LETI

VZGOJITELJICA: DARJA ERČULJ

VZGOJITELJICA POMOČNICA: KLAVDIJA KADUNC

Skupino Polžki obiskuje 14 otrok, 9 dečkov in 5 deklic. Polovica otrok je letos prvič prestopilo prag vrtca.

Skozi vse leto bomo razvijali gibalne spretnosti in pridobivali znanja na različnih področjih.

Ponudili bomo veliko različnih vsebin in materialov. Veliko bomo likovno in glasbeno ustvarjali ter se družili in igrali s prijatelji v skupini , na igrišču , v gozdu oz. drugje na prostem.

Želimo si veselo, zdravo in sproščeno leto.

Dostopnost