Dragi učenci, spoštovani starši in ostali uporabniki šolskega prostora

Verjetno ste se vsi čez poletje že seznanili z gradnjo kotlovnice in vrtca. Zaradi gradbišč bo na šolskem prostoru oviran promet in gibanje. Ker je v interesu vseh, da čim bolj varno prihajamo v šolo in vrtec, prosim starše učencev, ki so starejši od 7 let, da svojih otrok ne vozite v šolo z osebnim avtomobilom, temveč naj koristijo šolske prevoze, katerih razpored je na spletni strani šole. Na ta način boste omogočili hitrejši pretok avtobusnih prevozov, prevozov s kombiji ter tudi staršev, ki imajo otroke v vrtcu.

Prav tako vsem učencev iz Podpeči in Vidma, ki prihajate v šolo peš ali s kolesi, obveščam o spremembi šolske poti.  Od 1. 9. 2017 ne uporabljajte komasacijske makadamske poti, temveč pojdite mimo zdravstvenega doma proti šoli. Učenci iz Bruhanje vasi, Podgorice in Zagorice, prav tako uporabite šolsko pot mimo zdravstvenega doma.

Vse udeležence v prometu pozivam k strpnosti in posebni pozornosti do otrok in učencev.

Lepo pozdravljeni

Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost