Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v Svet vrtca oziroma šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

SEZNAM ČLANOV SVETA STARŠEV 2023/24

Oddelki Vrtca RingarajaPredlagani/-a kandidat/-kaE-naslov
SoviceSabina Strnadsabina.volek@gmail.com
MedvedkiBojana Meglen Padarbojana.meglen@gmail.com
MiškeLuka Glavičluka.glavic@gmail.com
PikapoloniceIda Gornikgornikida7d@gmail.com
ŽabiceTjaša Franceljtjasafrancelj2017@gmail.com
RačkeJasna Celarcjasna.celarc@gmail.com
PolžkiMaja Škuljmajaskulj1@gmail.com
ZajčkiUrša Šteblajursaoblak@hotmail.com
MetuljiAnita Zoreanit.zore@gmail.com
Pandiceod 1. 1. 2024 dalje 
Dostopnost