V vrtcu Ringaraja smo 24. aprila 2015 zaključili z likovnim natečajem Varna pot v vrtec. Namen natečaja je bil, da najmlajše, njihove starše in vzgojitelje ozavestimo, da so predšolski otroci najbolj ranljiva skupina v prometu. Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. V skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa morajo otroci imeti na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe – staršev ali skrbnikov ali osebe starejše od 10 let, ob soglasju staršev. Za varnost otrok na sprehodih v času bivanja v vrtcu, pa so zanje odgovorne strokovne delavke vrtca.

Pri razvijanju ideje in vključitvi v likovni natečaj je sodelovalo 5 skupin otrok v starosti 3–6 let.  V okviru različnih tem in projektov v oddelkih, so se pogovarjali o varni poti v vrtec in tudi o nevarnostih v cestnem prometu. Eden izmed ciljev kurikula za vrtce s področja družbe je tudi pridobivanje veščin v povezavi s prometno varnostjo. Poudarek je bil na sledečih dejavnostih:

 • pravilna hoja po naselju in izven naselja v koloni,( varna hoja po pločniku in ob robu cestišča),
 • pravilno prečkanje ceste (zebra),
 • prepoznavanje nevarnih situacij v prometu (žoga na cesti),
 • upoštevanje prometnih predpisov in znakov,
 • izogibanje prometnim nezgodam (pri vožnji v vrtec z avtomobilom, sedimo na zadnjih otroških sedežih ali v jahačih),
 • povabilo policistov v vrtec,
 • opazovanje prometnih znakov,
 • skrb, da so v avtomobilu in avtobusu vedno pripeti z varnostnim      pasom,
 • spoznavanje ustrezne literature na omenjeno temo,
 • likovno in glasbeno ustvarjanje,
 • uporaba odsevnih brezrokavnikov na sprehodih,
 • aktivno sodelovanje z vodjo policijskega okoliša policistko Anito Žnidaršič,
 • aktivno vključevanje staršev v vzgojno- izobraževalni proces   prometne vzgoje v vrtcu.

 

V avli vrtca Ringaraja in vrtca Ciciban, so strokovne delavke z otroki oblikovale razstavo likovnih izdelkov. Likovni izdelki so bili zelo ustvarjalni in unikatni. Pohvala gre vsem otrokom, njihovim mentoricam ter staršem. K projektu je kot sponzor pristopila tudi občina Dobrepolje s simboličnimi nagradami za sodelujoče, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.

Prometna vzgoja je sestavni del vseh področij vzgojno-izobraževalnega dela in z upoštevanjem pravil ter vzornim zgledom bomo poskrbeli, da bodo naši otroci čim bolj varni.

 

SKUPAJ SE BOMO TRUDILI, DA BO OTROKOVA POT V VRTEC IN IZ NJEGA ČIM BOLJ VARNA.

 

Utrinke zbrala in napisala: pomočnica ravnatelja Cvetka Košir

 

no images were found

Dostopnost