“Morda prineslo veliko bo srečo,

če v sebi našli bomo tiste stvari,

v katerih ta sreča radostno kali:

modrost in človečnost,

iskrenost, poštenje,

hvaležnost za vse,

kar nam lepša življenje,

odprte oči za vse, kar je lepo

in srca odprta, ko je kje hudo.

Pri sebi poskusimo to kdaj doseči

in leto prihodnje

sijalo bo v sreči.”

(S. Mizerit)

Mirne in blagoslovljene božične praznike,

 čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti,

 leto 2020 pa naj bo  zdravo

 ustvarjalno, spontano,

 veselo in srečno.

Ivan Grandovec

ravnatelj

Cvetka Košir

pomočnica ravnatelja

kolektiv vrtca Ringaraja

Dostopnost