V vrtcu Ringaraja izvajamo program v jasličnih oddelkih in v oddelkih od 3. do 6. leta starosti.

Glede na število otrok, ki bodo ostali v vrtcu pričakujemo, da bo več prostora za otroke v jaslih v vrtcu Ciciban.

 

Na osnovi prijav poizkušamo v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za vrtce, oblikovati oddelke. Če je za določen oddelek (starostno obdobje) vpisanih preveč otrok, jih mora Komisija za sprejem otrok v vrtec razvrstiti na čakalno listo za sprejem, v skladu s kriteriji, ki jih določa Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

Vsi sprejeti otroci bodo vpisani v vrtec z dnem 1. 9. 2015. Ker bodo nekateri malčki primerni za vstop v jaslični oddelek šele v zimskih mesecih 2015/16, naj omenim, da je prav, da so vpisani že od 1. 9. 2015, ker si le na tak način zagotovijo mesto v oddelku.

POSTOPEK VPISA:

  • Na spletni strani vrtca Ringaraja dobijo starši obrazec Prošnja za sprejem otroka v JVIZ OŠ Dobrepolje (VVE Ringaraja), jo ustrezno izpolnijo in vrnejo v tajništvo do 31. 3. 2015.
  • Če je prijav več, kot je prostih mest, mora Komisija za vpis otrok v vrtec sklepati o otrocih – malčkih, ki bodo sprejeti v vrtec.
  • Po sprejemu v vrtec dobijo starši domov obvestilo o sprejemu in povabilo k vpisu. Pred vstopom v vrtec morajo starši pridobiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, o morebitnih dietah in otrokovih posebnostih.
  • Ko starši pridobe pozitivno zdravnikovo mnenje, je otrok dokončno sprejet v vrtec. Vzgojiteljica sprejme otroka v varstvo, ko starši vzgojiteljici dostavijo zdravniško potrdilo.
  • Starši, takoj po sprejemu obvestila o sprejemu otroka v vrtec, oddajo na CSD Grosuplje vlogo za znižanje plačila oskrbnine v vrtcu. Iz CSD Grosuplje sporočijo staršem in tajništvu, kolikšen delež ekonomske cene plačujejo starši in kolikšen delež občina.
  • Staršem, ki ste oddali Prošnjo za sprejem otroka v vrtec po 1. 4. 2014, ni potrebno ponovno oddati prošnje.

 

VSE STARŠE, KI NAMERAVATE VPISATI SVOJEGA OTROKA V VRTEC, PROSIM DA TO STORITE ODGOVORNO. V PRETEKLIH LETIH SMO KAR NEKAJ OTROK SPREJELI V VRTEC, JIH RAZPOREDILI V ODDELKE, DODATNO ZAPOSLILI DELAVKO, NATO PA SO JIH STARŠI ODJAVILI.

 

 

Lepo pozdravljeni

Ravnatelj: Ivan Grandovec

Dostopnost