Na Osnovni šoli Dobrepolje že tradicionalno organiziramo zbiranje starega papirja. S prodajo zbranega papirja  delno financiramo dneve dejavnosti za učence razredne stopnje. Denar porabimo za prevoze in vstopnine na kulturnih, športnih ali naravoslovnih dneh.  Letošnja akcija bo potekala v Kompoljah in Strugah v četrtek, 4. 10. 2018, od 15. do 19. ure. Na Vidmu pa bo zbiranje v petek, 5. 10. 2018, od 15. do 19. ure. Zabojniki bodo postavljeni pri šolah. Upamo, da boste starši priskočili na pomoč svojim otrokom. Akcija je namenjena tudi dobrepoljskim podjetjem, če se vam kje v prostorih nabira star papir.

Vodja akcije: Andrej Škantelj

Dostopnost